سایت تتلو

حرفات بوی رفتن میده - تتلو

* حرفات بوی رفتن میده نام یک قطعه آهنگ جدید امیر تتلو که ساعاتی پیش در کانال یوتوبش منتشر شد... *

دستات چه سرده ته سیگارت تو زیر سیگاری رژ لبی مونده
ته سیگارِ یه مردِ
همه حرفات فریبه
باز دوباره توی اتاق تو پیچیده بوی عطر غریبه
اینو دلم فهمیده باز دوباره پای یه غریبه باز شده توی زندگی تو
حرفات بوی رفتن میده
اینو تتل فهمیده
بازدوباره با یه غریبه وا شده توی زندگی تو و همه حرفات بوی رفتن میده