سایت تتلو

متن آهنگ امیر تتلو اعتیاد

من عاشق تر از همیشمم هنوز ، تو مرور پریشبم
که واسم میخندیدی حتی ، به کارای روان پریشم هم
من عاشق تر از همیشمم ، عاشقِ اون موهایِ مث ابریشمم
این شبا رو دوس دارم میدونی ، دِ حتی اگه ابری شن هم
من احتیاج دارم مهربونیتو بهت نیاز دارم
خماری پس میدم تو نیستی نمیاد خوابم ، بهت اعتیاد دارم
من احتیاج دارم مهربونیتو بهت نیاز دارم
خماری پس میدم تو نیستی نمیاد خوابم ، بهت اعتیاد دارم
آه ، بهت اعتیاد دارم و به جون میخرم سختیش هم
با اینکه میدونم بدونِ تو نسخ میشم
با اینکه فازات هر روز هی عوض میشن
با اینکه رفتارات بعضیاش بدن بی شک
به تو معتادم حتی بدتر از همیشه ــَم
نباشی یه شب پیشم بد عُنُق و سگ میشم
من دیشب نشد که بخوابم ، شبا بدجوری دلتنگ میشم
تنت یه حسِ قشنگ تر از تنه ، نفست وصلِ به نفسمه
بدم میاد به غیرِ تو من از همه ، نیستی معلوم نی چه مرضمه
بت اعتیاد دارم و آرومم با خنده هات
انرژی میگیرم از هر کلمه ــَت هر نگات
من نجات پیدا میکنم با بودن تو و توی دلِ منه جات
من احتیاج دارم مهربونیتو بهت نیاز دارم
خماری پس میدم تو نیستی نمیاد خوابم ، بهت اعتیاد دارم
من احتیاج دارم مهربونیتو بهت نیاز دارم
خماری پس میدم تو نیستی نمیاد خوابم ، بهت اعتیاد دارم