سایت تتلو

متن آهنگ امیر تتلو امانت

یه چیزی هست که مال من بوده الان دست ایشون امانته
من اومدم تحویل بگیرمش
من نیومدم که برم اصن
د راستشو بگو جرم نزن
باخت شما به ما سه هیچ نبوده
سی هیچ بوده به حق قسم
هر کی پشتم یه گهی خورده
ولی جلو روم ریده
خدا چرا اینا رو به من داده
حتما یه چی توم دیده
من اومدم نرم اصن
حتی خوشش میاد ننت ازم
ببین من و تو خیلی فرق داریم
برو درو ببند و حرفم نزن
خواب ن*اییدم و جنگیه سیسم
وقتی که خوابن من مینویسم
سمت ما این ساعت همه بالا دور ما متاع ها ویژگی سم
من اومدم ب*ام برم
با اینکه خیلیا خواستن ب*ام بدن
ببین جنس من بدجوری نابه جر میخوری بهت یه کام بدم
هر کیو تو مغزمه
قورتش میدم هرز نره
از اینور بدن آماده از اونور دود بکنم یه مزرعه
دماغی میکشمش بالا
هر خریو رو مغزمه
من تنها این بالا شیک ترم
خود گنگ منظره
این مال من قبلی مال تو
سرخی از منه و زردی حال تو
دو روز با من بگردی ببین رنگیش میکنم در دیوارتو
هر وقت امثال این *اقالا همه میگن بسمه من هستم
برو هر جا میشینی بگو این یارو عجب بد سمه بد مسب
من فرق دارم از دم با اینا نگو به من نه اصلا
مثلا همین آهنگه رو نفهمیدی چی شد پس بزن از دسه
برای اینکه بهترینا رو به دست بیاری باید خیلی چیزا رو
از دست باید پی خیلی چیزا رو به تنت بمالی
من خیلی چیزا رو از دست دادم
پی خیلی چیزا رو به تنم مالیدم
که الان اینجام
از من بترس
از من بترس