سایت تتلو

متن آهنگ امیر تتلو این نیز بگذرد

اون روزی که رفتی قلبم شکست
ولی عیبی نداره همینه که هست
هیچ خیالی نیست چشم روی حقایق
نمیشه که بست
من موندم و تنهایی و غم و درد
همه چی دود شد انگار با یه رعد و برق
ولی هیچ باکی نیست این نیز بگذرد
این نیز بگذرد این نیز بگذرد
این نیز بگذرد این نیز بگذرد
این نیز بگذرد این نیز بگذرد
این نیز بگذرد این نیز بگذرد
این نیز بگذرد این نیز بگذرد
منو دوره کردن کارایی که اشتباه بوده
میجنگم با یه فضای تاریکه زشت آلوده
بازم از چهار صبح گذشت این چشم وامونده
منو تنهایی و خاطراته اون عشق وامونده
رفتی هرچه خواستی گفتی پشت سرم
دیگه حتی توو دستت نیست انگشترم
دائم با حرکاتت دادی به کشتنم
چطوری توقع داری سایه تو فحش ندم
روزی که رفتی دلمم مرد
ولی من اسمشو میزارم یه تولد
برو فکرشم نکن که من بی تو بشکنم قول
من خدا رو دارم و میکنم باز بهش توکل
این نیز بگذرد این نیز بگذرد
این نیز بگذرد این نیز بگذرد
این نیز بگذرد این نیز بگذرد
این نیز بگذرد این نیز بگذرد
این نیز بگذرد این نیز بگذرد