سایت تتلو

متن آهنگ امیر تتلو خایه ی باقر

امیر بشین درساتو بخونا
نیام ببینم رفتی تو کوچه فوتبال بازی کردی
باز ما موندیم و خایه باقر
آقا این خونه خرید
اون ده تا ماشین خرید
(آقا توو این آهنگ فحش نده)
ما موندیم و خایه باقر
(فحش نده چیه، ما فحش نمیدیم)
بگو کشتیِ ما به چی خورد
که خوردن همه خاطره ها جِر (جِـــر)
هر کی از ما یه چی بُرد
ما موندیم و خایه باقر
هر دفعه توو جمع یکی مُرد
ما بودیم حاضرِ حاضر
همه یکی پلنگ یکی گُرگ
ما هم که خایه باقر
(آقا این چه حرفیه، سلطان خودتی شیر خرته)
تا یه داستانِ بد تموم شد
شروع شد تازه یه پازل
ما موندیم و یه زخمِ سر باز
یه مُهرِ تازه ی باطل
با یه چهره ی غلط انداز
یه هنرِ تازه یِ نادر
بازم شدیم آدم بده
باز موندیم و خایه باقر
(آقا مگه میشه من کیرم تو این داوری عه)
(به به ساکسیفونو)
سرم گیج میره از این آدما غُصه دارم
چقد دور و برم دوستای خوارکصده دارم
چقد مور و ملخ مار و وزق پُره دورم
چقد زِر پشتمه از گه نخورده پُرم
طرف توو دهاتشون میشد سوارِ قاطر
حالا سوارِ بنزه، ما چی؟ خایه باقر
(حاجی این باز صبح ماشینو برداشت برد ما موندیم و خایه باقر)
طرف بیزنس کلاسه، قیافه هری پاتر
ما با رخ بروسلی، ولی خایه باقر
(آقا شکست نفسی میکنی شما بروسلی مایی)
آقا این میلیونی شد، اون میلیونی شد
این اصاً شد ده میلیون، مالِ ما رو بستن
ما موندیم و خایه باقر
مگه میشه من کیرم تو این داوری
آآآ، من از همه چیز زدم، همه قانونا رو شکستم
هرچی بدوئم هم کمه، حق داری نباشی اصلاً
منم خیلی دیوث بودم، که تا اینجا رو هستم
اینا چهارتا مارمولکن ولی سه تا نینجا رو عکسن
همه دروغ همه مست، همه انتر و بزدل
ولی فیلتر میلتر میکنه همه رو خوشگل
یارو گنده ی مملکتش، کلی خفنو کشته
خُب به اینا پول بدی هم میخرن همه کصشر
همه خایه باقر، اعتماد به نفس ولی تهش
یارو قبولش نداره حتی زنِ سلیطه ش
بعد میره تو مجلس، یارو قاضی مملکته
رو صد گرم جنس
پُره دزدِ سالم، پُره معتاده مهندس
حق بده بشم فس
وسطِ این اجتماع آدم نی که تو دسترس
همین الانش من کوهِ نورم
وقتی همه تانکِ عنن
حتی بچه بودم گَنگم بالا بود
فانتزیم این بود بانک بزنم
تقریبا دوازه سالم بود
نشون دادم فاک به ننم
زدم بیرون از خونه مون
مالیده شد خاک به تنم
اونجا که درس میخوندی
ما رو درش شاشیدیم
شما از کونش خوردی
ما رو سرش پاشیدیم
اونجا که بحثِ خایه اس
ولی ما تووی دیدیم
شما خایه باقر
وقتی ما تووی رینگیم
خلاص، آقا میگم خلاص
داداش، خلاص، خلاص، آقا خلاص