سایت تتلو

متن آهنگ امیر تتلو بورینگ

راستش اونی که واقعا دوسش داری مهم نی بزنه
فحش بده، چنگ بندازه
(ممکنه گربه باشه)
گاز بگیره، چمیدونم سگ باشه اصاً
اگه واقعا عاشق باشی هر کار کنه مهم نیست
تو دلِ منو صد بار اگه شکستی، عیبی نداره
پشت سرم عزیزم صد بارم که نشستی
هر چی خواستی گفتی، هر کسی که بستی
اصاً خیالی نی گلم تنفسی که هستی
نفسامون وصل هم، من به تو وابسته ام
اما تو از عشقِ من، نشدی خسته کم
هی واست بورینگ شد، هی زدی فصلِ بعد
بیشتر از این خایه مالی هم میرینه به اصلِ مَرد
کیر تو زمین مگه چند بار چرخید به خواستِ من
ولی بین شیشه عطرات اون یه دونه خاصتم، بیبی
بی بی باشی شاهتم، شاه رو کنی آستم
همه چی به تخمته اما رفتنت شد باز ستم
بعضیا هم تنوع طلبن
و واسشون بورینگ که میشی انقد بهونه میگیرن که
عصبی شی و یه اتو بدی دستشون و
رفتنشونو بندازن گردنِ تو
اما نمیفهمم، رفتن دیگه گردن من و تو نداره
میخوای بری برو دیگه
حالا اصا گردن هر کی
میخوای بری برو دیگه
حالا اصا گردن هر کی
هر چیو تازه میفهمی میبینی گفتم از همون شعر
دو سال پیش بقیه چه شکلی ان، من در میرم از اون شکل
چند هزار نفر گنده شدن از قدیم پهلوم شت
تو میکِشی نعشه شی من میزنم تموم شه
اینجا یهو سرد میشه یهو گرم میشه
یهو پشمای آدم میریزه
بعضیا داغِ عن بعضیا انقده یخن که بزنن بهت
یهو میشه یخچالِ آدم فریزر
همه اینجا دوشاخه انگارو صد جای ماعم پریزه
ما کندیم با بکسمون از بقیه یه اکیپ گنگ
دازم زیر رقصِ نور و میپاچیم به همه چیت رنگ
همگی لش و آزاد، تو میزنی به چیت چنگ؟
ما همگی پشتِ هم، منتظر یه بیگ بنگ، پوع
تو دلِ منو صد بار اگه شکستی، عیبی نداره
پشت سرم عزیزم صد بارم که نشستی
هر چی خواستی گفتی، هر کسی که بستی
اصاً خیالی نی گلم تنفسی که هستی
نفسامون وصل هم، من به تو وابسته ام
اما تو از عشقِ من، نشدی خسته کم
هی واست بورینگ شد، هی زدی فصلِ بعد
بیشتر از این خایه مالی هم میرینه به اصلِ مَرد