سایت تتلو

متن آهنگ امیر تتلو بی منم میشه

من میخواستم با من باشی و یه سری کارایی با هم بکنیم
(همه اولش آرومنا)
که یه مرحله بری بالاتر ، به یه چیزای بزرگ برسی
(ولی این که آروم بمونن)
اما این کارایی که تو داری میکنی ، بی منم میشه
بی منم میشه بشی همون که میخوای
بی منم میشه
بی منم میشه بری شبم نیای
بی منم میشه
(منم همیشه اولش آرومم ، مث الآن)
بی منم میشه بخوابی تا دمِ ظهر
بی منم میشه
بی منم میشه ، بزنی یه عالمه غُر
بی منم میشه
(اما تو یه کار میکنی از کوره دَر برم)
بی منم میشه همه شهرو بگردی
بی منم خیلی چیزا تجربه کردی
بی منم میشه بشی یه تک روئه ردی
بی منم میشه
بی منم میشه بری باشگاه و عکاسی کنی
حالِ تو گردنِ من بیخودی ننداز اینطوری
من که میدونی تهِ بازیم تویی
ته بازیم تویی ، اما
بی منم میشه بشی همون که میخوای
بی منم میشه
(دِ لعنتی بی منم میشه)
بی منم میشه بری شبم نیای
بی منم میشه
زندگی اون که بخوری و ب*نی و بمیری نی اصلاً
یعنی من فقط این نی بسم
یعنی پوچِ آدم بی عصب
و یعنی بدِ زنبور بی عسل
یعنی من فقط قله رو میخوام
از این سرپایینی خسته ام
با اینکه راحت تره
ببینم ما انقده خریم و شما
انقده طبعت بلنده یعنی؟
که من برم سگ دو بزنم
پولم درارم بعد غُرم بزنی؟
خز شل یه کلنگِ ظریف
شدی یه اضافیِ کودنِ ضعیف
که روی همه رو باز میکنه هی‌ و
پاس میده کلا به حریف
من واسه هدف دوییدم
حرص خوردم عرق ریختم
حق نداری وقتو تلف کنی نه
با این همه فازه غلط ریختن
من همه جونمو گذاشتم
تو یه ناهار و شام دادی تَهش
ببخشید نذاشتم بشی
توو مهمونیای شام گاهی پخش
ببین کلاس گذاشتن و دروغ و
چشم و هم چشمی و کلک
بی منم میشه ، آره
مشاهده مطالب بیشتر در کانال تلگرام ما
اینکه خوشمزه بازی دراری بخندن
توو جمعِ بریزی نمک
بی منم میشه
اینکه انقده بِدی که بزنی کپک
دیر بیاد و دکل و خرک
بی منم میشه ، اوه اوه اوه اعصابم داغون شد
اینکه هر جا میری فال گوش وایسی و
بکشی همش به زندگی سرک
بی منم میشه
بی منم میشه ، بشی همون که میخوای
بی منم میشه
(جن*ه بازیو همه بلدن)
بی منم میشه ، بری شب هم نیای
بی منم میشه
(جلف بازیو همه بلدن)
بی منم میشه ، بخوابی تا دَم ظهر
بی منم میشه
(کو* گشادیو همه بلدن)
بی منم میشه ، بزنی یه عالمه غُر
بی منم میشه
(گو* خوردنو همه بلدن)
آدما واسه این میان توو زندگیِ هم
که به هم کمک کنن
اگه قراره به هم کمک نکنن خُب نیان
نمیتونی کمک کنی؟
نمیخوای یکیمون برسه و بشه ویترین جفتمون
میخوای خودت تنهایی برسی فقط؟
خُب این بی منم میشه
تو میخوای فقط بچرخی و بخندی
خُب این بی منم میشه
تو میخوای هر وقت که خواستی بری و بر هم نگردی
اینم بی منم میشه
تو میخوای از هر کی خواستی هر چی میخوای برداری
تو فقط هر جا که هستی سرباری
تو اصاً پرستیژ و استیلِ خاصی نداری
خُب اینا بی منم میشن
تو نمیخوای که بشی تک پر و آروم و
نمیخوای نپیچن به پر و پامون و
نمیخوای که بگیری سر و سامون و
شدی عاملِ زجرِ هر دوتامون
اینا بی منم میشن
(کو*ت میخاره شما)
بی منم میشه ، بشی همون که میخوای
بی منم میشه
بی منم میشه ، بری شب هم نیای
بی منم میشه
(ببین کو*ی که خارش میکنه
هه خودش سفارش میکنه)
بی منم میشه ، بخوابی تا دَم ظهر
بی منم میشه
بی منم میشه ، بزنی یه عالمه غُر
بی منم میشه
(زر نزنی نمیگن لالی)
بی منم میشه بری، شهرو آبادش کنی
بی منم میشه لاشی بازیو آزادش کنی
بی منم ویترین اینستا و مجازی خودتی
بی منم، هم سر وزنی هم رو تیپ و مُدتی
بی منم میشه بری، شهرو آبادش کنی
بی منم میشه لاشی بازیو آزادش کنی
بی منم ویترین اینستا و مجازی خودتی
بی منم، هم سر وزنی هم رو تیپ و مُدتی
آدمی که هدف داره سرش توو کو*شه
بعضی وقتا باید بفهمی واسه چی هستی
اونی که فکره فرداشه ، مجبوره کر باشه
اگه اینو نفهمی (میفهمی کر) طبیعت حذفت میکنه
1228 ، 86ه
این که یه قهرمانو فقط واسه خودت بخوای
یعنی تو قهرمان نمیخواستی ، تو یه برده میخوای
منتها یه برده یِ قوی
خلاص