سایت تتلو

متن آهنگ امیر تتلو هُلش

باران تویی، به خاکِ من بزن
باران تویی، به خاکِ من بزن
Every Day i Pray i Make it Work
هلش، هلش، هلش بده زود
Every Day i Pray i Make it Work
هلش، هلش، هلش بده زود
هلش بده بره بالا، زورت هم بزن حالا
حواست باشه با ما، سرد نشی وسط راه
آره، هلش بده زود خدا خودش میده نور
If i Can Get It You Can Go And Get it Too
امشب وقتشه، هلشو بدم پخش بشه
همه شدن، توضیح با رسم و شکل
That’s OK
تولد T&Tه ، چاقو با شمع و کیک
Every Day i Pray i Make it Work
هلش، هلش، هلش بده زود
Every Day i Pray i Make it Work
هلش، هلش، هلش بده زود
فکر میکردم مالِ منه، روش برش دارم
ولی باز یه کاری کرد، که دوباره فحشش دادم
نمیره هیچ موقع اون، رفتارای فولش یادم
اومد منو ماچم کنه، من اونو هلش دادم
هلش هلش هلش دادم
خورد زمین بغضش شیکست
اگه اون کوتاه بیاد، استایل تخسش چی پس
گفتم برو کن بره
گلش گلش گلش با من
گفت نمیره هلش دادم
من اصلاً علاقه به همین
فیسِ خلش دارم
هلش هلش هلش دادم
Every Day i Pray i Make it Work
هلش، هلش، هلش بده زود
گفتم گلش گلش با من
Every Day i Pray i Make it Work
تکست آهنگ هولش تتلو و تهی
هلش، هلش، هلش بده زود
بازی هنوز شروع نشده
تیمم همه گلا رو زده
فالِ قهوه مالِ بنده اه
تووش ساینِ یه دلارو زده
آره فالِ ما پُر گردوئه
بردمونو ببند روش
ولی هویج هم حالش بده
آخه خورده اونو یه خرگوش
بیب بیب برو بوقتو بزن
برو توو باشگاه زورتو بزن
تا من هستم هیچ جا جات نی
پول بیلتو میدم برو گورتو بکَن
من نپرید الکلایِ جوونیم
فقط حرف میشنوم از خدای درونیم
پولو بذار برو اگه جنگو پایه نبودی
فرق افقیو بفهم تو با یه عمودی
Every Day i Pray i Make it Work
هلش، هلش، هلش بده زود
Every Day i Pray i Make it Work
هلش، هلش، هلش بده زود
بارون منم، طوفان منم
چون حرف منم
من و تهی شما همه
تتل و تهی شما همه
T & T
هلش