سایت تتلو

متن آهنگ امیر تتلو حرمسرا

عشق که پولی باشه ادمای فقیر تنها می مونن و ادمای پولدار میفتن به فکر حرمسرا
زمین یه حرمسراست اما تو این حرمسرا وقتی پر جن*ده میشد معلم ساختم از
تو بگو جر بگو پاره بگو جنگ من هستما تنها رفتیم همه جا ولی اونا یهو ریختن
کلفت بود منم که بچه بودم و میگرفت بغضم زود
بابا معتاد شد و رفت یهو هیز شد عموم
بزرگ شدیم اما فریکش خب مونده کلا روم
صاحب حرمسرا یه شیخ از خامنه بود
جوونا رو تشنه میذاشت که بشن حامله زود
گرون که باشه همه چی جوش میخوره معامله خوب
با فقر و ترافیک و دزدی شدن عامل دود
پول که نباشه بگو به چه درد میخوره بابات پس
اخه خب تو دنیا مگه چند تا مثل ارات هست
هر چقدرم خوب باشی میمیری تو بی کسی
پس وگرنه تو همون شهرستانا صد تا لیونر مسی هست
منم و ترس حبس تند زدن نبض و استرس
منم و یه صدا که میگه سفت بمون و بهش برس
منم و درس منم و درس کلی درس زندگی و یه حس حرص
منم و ترس نقض تند زدن نبض و استرس
منم و یه صدا که میگه سفت بمون و بهش برس
منم و درس منم و درس کلی درس زندگی و یه حس حرص
گاهی تنها مرگ درمان است نیک گوش بسپار تنها مرگ
اما برای رفتن بلیطی گرانتر از ماندن نیاز است
گاهی انان که میمانند بلیط و پای رفتن نداشتن وگرنه میرفتن
منم و کمبود که هزار تا فکر منفی به سرم زد و انقده زده بالا
انقده داغه مخم که فقط دلم میخواد یه حرمسرا
منم و هیولای تاریکی منم و ابهام من و فکر ملیکا منا و الهام
من و کمر پر داره میزنه بیرون از چشمام پر بس سک و سینه دیدم خب فقط من نزن و مغز حرومم شده خودش یه پا حرمسرا
توی صف هم فقط از ک*س شنیدم موذنا اینجا حتی بد ادم ک*سکشین موذنا مردم و بگا بعد اسل*مو پله کن خودت دنبال سسکی فقط حتی پشت تلفن
خون بکن تو شیشه بعد قایم بشو پشت ریشت توی شهر ما هر کی عاقل شد کشته میشه
رئیس حرمسرا رفتارا گازنبری انقده درجا زدم که نفسم بازم برید
مردا همه اسکناسی بی محتوی مثل ساسی دخترا همه سوراخ فوری همش پی قصه سازی
همه دنبال قولاخ توری عشق برنامه عشق ماشین معلوم نیست شوهر داری یا جن*ده
حق داری دچار اشتباه شی اینجا عشقی نمونده که بی خودی چشم به راه شی
حتی بهت کار نمیدن خره یه خورده زشت که باشی
هر جا بری یه ادم مریض میبینی سر پسته اره اگه دنبال دادن نیستی پس برو کس خارت
خوب بمالی محبوبی عقب مونده ای اگه محجوبی ولی خودشون عقبترینن طرز فکر دوره سلجوقی منم و ترس حبس تند زدن نبض و استرس
منم و یه صدا که میگه سفت بمون و بهش برس
منم و درس منم و درس کلی درس زندگی و یه حس حرص
منم و ترس نقض تند زدن نبض و استرس
منم و یه صدا که میگه سفت بمون و بهش برس
منم و درس منم و درس کلی درس زندگی و یه حس حرص منم و چهار تا دیوار بهم گره خورده رو به روم انگاری هر چی دله مرده
من و یه تنه خشک یه میوه کهنه من و یه عده دریده گنده
من و فکر امضا تو پلیس ببین یه جو معرفت توتون نیست
من و نگرفتن از غم و غربت منو یه مشت لاشی یه مشت عشق شهرت
این تنم روحی نداره تو بیا چشم منم کور کن
من خا*شو ندارم خودکشیو تو منو مجبور کن صبح تا شب عین شب تا صب همه روزا عین همن غر میزنم عین ننم ببین این رگه رو کی بزنم
از عشق و الوغم میگیره زندگی یه جور اجباری عنه پوچ شدن انگاری همه موزیک تنها دلداری منه
من روزا خوابم ولی شب طعممو بیا بچش تو البومت رو عکس من دو تا شاخ سیاه بکش
معلوم نیست چه مرگمه اصلا معلوم نیست که فازم چیه کی این ترکیبو واسم چیده حال ندارم که بسازم دیگه
هر کی اومد دوشید و غیب شد شمارشو پاک کن بعد بگو گم کردی گوشیتو حیف شد ای بابا اینجوری که زشت شد
تکراری تصویر هر روز مغز رد تعطیلتم گوز همه شبای ما سرده چرا میاد تو سال تحویلتم سوز منم و ترس حبس تند زدن نبض و استرس
منم و یه صدا که میگه سفت بمون و بهش برس
منم و درس منم و درس کلی درس زندگی و یه حس حرص
منم و ترس نقض تند زدن نبض و استرس
منم و یه صدا که میگه سفت بمون و بهش برس
منم و درس منم و درس کلی درس زندگی و یه حس حرص آری من از هموطن خود دیدم تهمت و قتل و ریا
چاقو از همجنس خود خوردم نه از عجنویا
من از اسلام دیدم اعدام شلاق اجبار و تکرار
من از پدر و مادر خود دیدم طلاق و جنگ و استکبار
آشنا که هست صداقت نیست این سکوتم از رضایت نیس
دلت خونه چشاتم خیس بغضت 19 گریه هاتم 20
نفسم هست هوا نیست هیچ نوری تو شبا نیست
تن من هست صفا نیست هیچی عین اولا نیست
تازگیا شعر مینویسم خودکارم کافر میشه
ورقو که حرفشو نزن پره فئش خواهر مادر میشه
چشاتو باز کن درست ببین چندتا داری آدم پیشت
دور پره گاوه با این فرق که اینجا میزنه گاوم نیشت
میگفتم حرمسرا کارگر و برده میخاد
بی پول که باشن مغز پدر مادرو بچه می*اد
مخ همونه حیوون بمونی دزدی هم راحت تره
هالو که باشی عزیزم که میکنن راحت خرت
مدیره حرمسرا هر روز یه جور فاز میده آره شدی خطرناک چون بالا بازدیدت
آشپز حرمسرا انگار پای گاز ریده
تو قفسه موسیقی اسلحه به جا ساز چیده
آسمونو گرفتن دریارو طوفان کردن
خنده مرده اینجا همه ایران و توران سردن
گوسفندای گله همه میفتن تو دام بعدن
همه از گرگ میترسن اما خب میزنه چوپان گردن
قلب من تیر میکشه ک*رم به این داوری
امیدم به تهش بود اینم از این آخری
با این وضعیت ببین حق داری اگه کافری
خبری دیگه نی از اون سرزمین مادری
منم و ترس حبس تند زدن نبض و استرس
منم و یه صدا که میگه صفرمونو بهش برس
منم و ترس کلی درس زندگی و یه حسه حرص
ببین کسی که قراره مثلا تو 30سالگی جنده شه
چه فرقی میکنه از 18 سالگی دادنو شروع کنه یا مثلا از 20 سالگی
تو حرمسرا با اعداد بازی میکنن که صورت مساله رو پاک کنن
وگرنه هر کاری کنی و هر وقت شروع کنی ته بازی همونه
عع با پول و اسکناس سینه هارو باز کردن
با بی پولی ولی خب شومبول ما رو بستن
صدتا از اونا هست از زیر پا تا گردن
ولی رو یکی زومن که نبینی بقیه رو اصلا
دخترای مملکتو میشه با پا رفت توشون
کاری کردن که حتی زده شی از بوشون
پسرای مملکتو میگیرن نفروشون
بزنه که بالا نازک شه ابروشون
بس که فضا بسته بودن همه چیو تو ک* دیدن
بس که معلما بدن بچه ها همه ک* میخن
حق ما رو خوردن بعد با پولمون پز میدن
تا فشار روم نباشه که نمیکنم دزدی من
میگفتم حرسرا خب حور و پری میخاد
میدونی حوری پری رو مانتو رو سریع میگ*د
پس بیا زوریش کنیم ملت از ش زده شن
اونورم که فیلم سو*ر بعد از 10 شب
اوه اوه جالب شد آقای داروغه
داداش چقد کاسب شد
آمریکا بده چرا بچت داره پاسشو
چطور وسط شلوغی کرونا یهو قالب شد خدایی ها
حرمسرا رو ولش کن تو بگو زایشگاه
بگو یه زندون و مام موش آزمایشگاه
واسه یه مخ زدن باس بری دانشگاه
درس و مدرسه کجاس زیر تخمای شاه
منم و ترس حبس تند زدن نبض و استرس
منم و یه صدا که میگه صفرمونو بهش برس
منم و ترس کلی درس زندگی و یه حسه حرص
پس حرمسرا حق من است زیرا که من بزرگ شده آنم
یک یک دو دو هشت خلاص