سایت تتلو

متن آهنگ امیر تتلو حسش کن

از نقطه نوری درون ذهن پروردگار...
بگذار نور به ذهن همه ی انسان ها جاری شود
بگذار نور بر زمین نزول کند
از نقطه ی عشقی درون قلب پروردگار...
بگذار عشق بر قلب انسان ها جاری شود
حسش کن ، فرق دستامو با بقیه و با من دنیاتُ نصفِش کن
دنیای من تویی نصفش چون، حسش کن عشقُ دلتُ مثلش کن
تو اصن این خل و چل بیا هرجوری میخوای تستش کن
تو بیا حفظش کن، توو بغلت طلسمش کن
صدا کن در گوشش اسمشو، دوباره وارد این قصه شو
دوباره بیا یه دنیا بسازیم، که هیشکی ندیده مثلشو
حسش کن، فرق دستامو با بقیه و با من دنیاتُ نصفش کن
دنیای من تویی نصفش چون، حسش کن عشقُ دلتُ مثلش کن
حسش کن، فرق دستامو با بقیه و با من دنیاتُ نصفش کن
دنیای من تویی نصفش چون، حسش کن عشقُ دلتُ مثلش کن
تو بگیر دستامُ فرقشو چک کن با دست غریبه و حرفامُ بش فک کن
خب ببین اشکامُ وقتی نیستی میریزن همه رفقا گریه هامُ دیدن
تو ببین من با تو آروم و رامَم راحت باش بشکن باز هر قانونُ با من
هنوزم پُرِ از عکسامون اتاقم بدون، هوای هردوتامونو دارم
تو اصن این خل و چل بیا هرجوری میخوای تستش کن
تو بیا حفظش کن، توو بغلت طلسمش کن
صدا کن در گوشش اسمشو، دوباره وارد این قصه شو
دوباره بیا یه دنیا بسازیم، که هیشکی ندیده مثلشو
حسش کن، فرق دستامو با بقیه و با من دنیاتُ نصفش کن
دنیای من تویی نصفش چون، حسش کن عشقُ دلتُ مثلش کن
حسش کن، فرق دستامو با بقیه و با من دنیاتُ نصفش کن
دنیای من تویی نصفش چون