سایت تتلو

متن آهنگ امیر تتلو دوباره لش (ورژن جدید)

آه، انقده لش و لوش که تهران به
انقده خش و دود که صدام بگیره، هه
دوباره لش کاناپه و قفلی و رو طرحای فرش
دوباره رُل و علف و دوباره حَش انگار رسیدم به تهش
دوباره پخش لباسا توو اتاق و باید فقط بیخودی گشت
دوباره خسته از این دنیا که بیشتر شبیه به باغ وحش
دوباره درآوردم عن گل و دوباره چت، منگ
دوباره من موندم و زیر سیگاری و روزای یک رنگ
منم و این روزای انگل ب*ایی من و فقط صدای هم زدن چایی
از توام بُریدم ای روزگار ت*می که توام همش توو فکر فن زدن به مایی
منم و یه عالمه بن بست توو سرم
یه عالمه زخم گندس رو پَرَم
اینورم یه سری ان خسته از دوییدن و
پُرشده از یه سری ک*مغز اونوَرم
بگو کی واست میگه لالایی شبارو
بگو کی بالا تورو حالا بیشتر آورد
بگو من حقمه بسازمتو بری و
هرکی ام بچه بود با ما ریش درآورد
بگو کی واست میگه لالایی شبارو
بگو کی بالا تورو حالا بیشتر آورد
بگو من حقمه بسازمتو بری و
هرکی ام بچه بود با ما ریش درآورد
دوباره لش کاناپه و قفلی و رو طرحای فرش
دوباره رُل و علف و دوباره حَش انگار رسیدم به تهش
دوباره پخش لباسا توو اتاق و باید فقط بیخودی گشت
دوباره خسته از این دنیا که بیشتر شبیه به باغ وحش
بابا انقد این درو باز و بسته نکن دارم میخونم
عه، خب
چقده تور زدنه الکیه توو خیابون چقده تکرار تکرار
چقده من باید بشم همونی که تو بگی چقده اجبار
چقده قفلی زدم رو همون فضولی چقده اصرار اصرار
چقده من بدوئم و تو نبینی چقده انکار
من ازین شهر وحشی خیلی ضربه خوردم
میدونی من انگار خیلی وقته مُردم
من اصلاً به هیشکی هیچ حسی ندارم
میدونی این وضعیت خیلی سخته کلاً
انقده سنگینم که پیر شده قلبم توو من
انگاری یه وزنه صد کیلویی کردن ک*م
هه، انقده بد شدم که ننم اومد
رومو کردم اونوَر
دوباره لش ولو رو تخت دوباره درسای جلو رو سخت
وقتی من خودم پُره سنگینی و فکرم چطو محبت کنم به تو اون وقت
دوباره همه حس و حالمون رفت، دوباره چشا قرمز حالمون بَد
دوباره تا اومدیم یه کمی و کشیم انگار یه جرقه مارو از توو آسمون زد
دوباره لش کاناپه و قفلی و رو طرحای فرش
دوباره رُل و علف و دوباره حَش انگار رسیدم به تهش
دوباره پخش لباسا توو اتاق و باید فقط بیخودی گشت
دوباره خسته از این دنیا که بیشتر شبیه به باغ وحش
بگو کی واست میگه لالایی شبارو
بگو کی بالا تورو حالا بیشتر آورد
بگو من حقمه بسازمتو بری و
هرکی ام بچه بود با ما ریش درآورد
بگو کی واست میگه لالایی شبارو
بگو کی بالا تورو حالا بیشتر آورد
بگو من حقمه بسازمتو بری و
هرکی ام بچه بود با ما ریش درآورد