سایت تتلو

متن آهنگ امیر تتلو دیدی

آه ، یک یک دو دو هشت
شب ها رو اکثرا میخوابن
اما فهمیدم بر نمیداره استراحت
اینه که من شب ها رو یاد میگیرم
دیدی چه خوب نبودنت رو یاد گرفتم
دیدی؟
شب هایی که بی تو گذشت
مردن رو یاد من دادن تو هر نفس
بی تو اتاق من جهنمه
و این خونه هم قفس
اصلا روحم خستست
اه ، روز هایی که بی تو بودم
خرد شدن رو یادم دادن
دور شدم از آدم آدم
دیدی چقدر زمونه بد شد بی تو باز هم با من
دیدی که تو نبودی اندازم واقعا
دیدی دلشوره هام بی جا نبودن
چقدر خالیه جات اینجا پهلو من
دیدی صورت من چقدر شکسته
چه بغض های غریبی تو گلو من
دیدی دلشوره هام بی جا نبودن
چقدر خالیه جات اینجا پهلو من
دیدی صورت من چقدر شکسته
چه بغض های غریبی تو گلو من
دیدی چطور خوبی هات
وظیفت شد چطور
از دو تا مشت هات خون میاد
دیدی — رو درد
کجاست اون که واست جون میداد
دید یه عقده و کمبود و
حرص و شهوت رو توم زیاد
فقط بگو * و * بیاد
ول هیچکی تو نمیشه
قشنگیه رفاقت اصلا
به همین کهنگیشه
دیدی چطور قشنگی هامون
شدن همه دفرمه پیشت
باز باید لباس های دوتامون
از روی تنهایی سگ و گربه ای شه
بمولا تریلی بزنه به یکی
دلش انقدر قر نمیشه
هی بریدیم اون هم دوخت
حیف انقدر واسش گذاشتم
آره تا گذاشت و رفت * سوخت
دیدی هنوز خوبم از بیرون و
ولی از تو من سوخت
تو این دنیا یه دلخوشی داشتیم
که شدش اون هم کوفت
رفتش انگار یهو همه غم دنیا
گرفت روو من اوف
هی تنم گر میگیره
نفسم بالا نمیاد
مغزم از کار افتاده انگار
حتی همه عکس های ما دوتا
اکثرا تار افتاده نگاه
دیدی
دیدی دلشوره هام بی جا نبودن
چقدر خالیه جات اینجا پهلو من
دیدی صورت من چقدر شکسته
چه بغض های غریبی تو گلومن
دیدی دلشوره هام بی جا نبودن
چقدر خالیه جات اینجا پهلو من
دیدی صورت من چقدر شکسته
چه بغض های غریبی تو گلو من
دیدی قلب من رو جر داده این دوری
دیدی اشک های قلمبه به این شوری
دیدی دیگه فقط کابوس میمونی
دیدی بی من یه * میزونی
دیدی از هر چی میترسیدی سرت اومد
دیدی پخش شده عکس های بدت اونقدر
که عادی شدی حتی واسه بقال در خونت
شدی یه شهر دلگیر و همش دعوا سر کوچت
دیدی
دیدی دلشوره هام بی جا نبودن
چقدر خالیه جات اینجا پهلو من
دیدی صورت من چقدر شکسته
چه بغض های غریبی تو گلومن
دیدی دلشوره هام بی جا نبودن
چقدر خالیه جات اینجا پهلو من
دیدی صورت من چقدر شکسته
چه بغض های غریبی تو گلومن
دیدی دلشوره هام بی جا نبودن
چقدر خالیه جات اینجا پهلو من
دیدی صورت من چقدر شکسته
چه بغض های غریبی تو گلومن
دیدی دلشوره هام بی جا نبودن
چقدر خالیه جات اینجا پهلو من
دیدی صورت من چقدر شکسته
چه بغض های غریبی تو گلو من