سایت تتلو

متن آهنگ امیر تتلو سهم

هر وقت، که یادتو میکنم
قلبم، میزنه تند تند میگه بسمه
آخه یاد تو سنگین تر از این چیزی که هستمه
ولی خب هر جا میرم دستمه
عکست هرز نره
بپا حرارتت هرز نره
که من شاکی میشم از دستت
نزار سریع بکنن حذفت
نزار اینطور ازم دور شی بیخود
من چقدر ساده بودم
دنبال تکستت بودم
تا چشمم به گوشی میخورد
تو که رفتی همدم من علف و موسیقی شد
تو که رفتی همه چی مُرد
هر جا رفتم چشمم به پوچی میخورد
هر جا رفتم چشمم به پوچی میخورد
ولی خب دود و دمِ کارم رو ساخت
یه جوری ریختم به هم
اصلا کس خوار اتاق ، کس خوار همه
کس خوار همه ، کس خوار اون زنی که
یه سلیطه هار الاغ
گوشی خاموش، انگشتم فاکم به همه
بپا موزیکامون کار دستت نده
نگو که خوبی با اون، نگو از من بهتره
با این که دوری بانو، نمیشه آدم ازت بگذره
خلاصه بعد یه عمر گدایی
شب جمعه رو که خوب بلدم عشقم
گذشتم از دود و دمه و
الآن هم که زدم تو کار الکی خوشی و خنده و بشکن
خلاصه بعد یه عمر زیر تتو بودن و سوزن
نمیاد این غم و درد ها که به چشمم
با این که با تو من انگار تو بهشتم
ولی نمیخوامت تا وقتی که خب حرکات تو زشتن
من رو دور کردی از خودم
من رو * دادی در واقع
من رو زجر دادی دائم
من رو کردی هر جایی ظالم
ولی خب باز هم خودم رو کشیدم بیرون از این حال خراب
از این دردسر ها از عن و گوه
زدم تو کار یوگا، حرکات گردن و مهر
زدم تو گیاه خواری، این خودش قلبم رو شست
سجده و وصل زمین، اصلا انگار برقم رو برد
بیخیالش شدم حتی هر کسی حقم رو خورد
بیخیالش شدم حتی میبینی خندم رو مُرد
بیخیال تو شدم این خودش میدونی یه کوه غمه
اون جا دیگه جهنمه
حواست باشه کسی اصلاً تو اون خونه نره
بیخیال تو شدم این خودش یه مرد آهنی میخواد
این خودش یه فاجست مغزت رو واقعنی *
اصلا انگار سهم من نیست
نزدیکم دیگه هر آدمی میاد
بعضی وقت ها سهم تنهایی و پا فشاری برای پیدا کردن یه نفر
فقط باعث این میشه که دست هر عن و گوهی بهت برسه
دست هر عن و گوهی بهت برسه
خلاص
یک یک دو دو هشت
حالا خلاص