سایت تتلو

متن آهنگ امیر تتلو شکرت

فندک زدم زیر هر چیزی از گذشته مونده
یه ضربدر زدم رو آدمای مسموم چقدم جوم خوبه
هر چقدر هم ترفند زدن این مرد نرسه به گوشش دروغش
خدا با دست آدما میزد توو گوشم تا دستشون رو شه
شیطان تووی جلدت زندگی میکرد و داشت منو بازی میداد
باز چی میخوای آتیش بیار فابریک روی فابریک بیار
من یه لاشی بودم از اول اما یه لاشی که آب بهت میداد
وقتی توو جیب خیلیا حتی ریال نبود پارا به دلار بهت میداد
عشق واسه عشقیاست واسه موندنش هم داری اشتیاق
هم پاته همراه دل میاد مث پرواز تووی دریا و حس اطمینان
نه اونی که حال بد داده بهت زیاد حتی وقتی با یکی دیگست داره بهت نیاز
میگه بهت اصلا ندارم اعتیاد ولی دیوونت میشه تا موادش میاد
دعا کردی گذشتم ازت تو احمق بودی از خودم در عجبم
مث توی لاشی وقتی باهاش بودی درو نشکوندم با لگد
حرمتتو نشکوندم با ادب واسه من توو هر کندویی پر ملکست
سعی کن ترک کنی لش نکن طرفم با خودم بستم و به خودم طرفم تا ابد

فیت جدید تتلو و پیشرو 1401 خدایا شکرت آهنگ جدید Shokret 2022 Pishro Tataloo