سایت تتلو

متن آهنگ امیر تتلو صاحب قلبم باش

تو از دوشم بیا بردارش این وزنرو این سنگینی بارو
نذار اینحور ببینه اون چشمه نامحرم این غمگینی مارو
تو با اشکای پر شورت بشور این بغضو
اون پنجره ی تارو
پنجره ی تارو
بذار آروم بشم یکم بُکن همفکر این حنجره ی مارو
بیا صاحب قلبم باش
مثل گلبرگ و شبنم هاش
یه دوره پاکی خلوت به دور از شب و شبرنگ هاش
بشم بوم و بشو نقاش
تو ملکه ی تختم باش
دل من واسه تو حرف داشت
واسه نرمی این تنهایی زبرم
بیا از جنس مخمل باش
بذار باشه همیشه جای لبهات
روی تنم باشه همیشه
باشه همیشه
بذار دستتو روی قلبم
تا چشام عاشق ترین شه
بذار پیش تو واسه من
بهترین جای زمین شه
توی طوفانی دریای چشمات
دل من قایق ترین شه
بیا صاحب قلبم باش
مثل گلبرگ و شبنم هاش
یه دوره پاکی خلوت به دور از شب و شبرنگ هاش
بشم بوم و بشو نقاش
تو ملکه ی تختم باش
دل من واسه تو حرف داشت
واسه نرمی این تنهایی زبرم
بیا از جنس مخمل باش
من اونیم که واست سایه ی نورم
نگو دورم نگو دورم
من اون اسمم که روی همه وسایلت بودم
نگو دورم
من این جایی که واست مانع نبودم
نگو بودم نگو بودم
به این دنیا که بی تو قانع نبودم
نگو بودم نگو بودم
بیا صاحب قلبم باش
مثل گلبرگ و شبنم هاش
یه دوره پاکی خلوت به دور از شب و شبرنگ هاش
بشم بوم و بشو نقاش
تو ملکه ی تختم باش
دل من واسه تو حرف داشت
واسه نرمی این تنهایی زبرم
بیا از جنس مخمل باش