سایت تتلو

متن آهنگ امیر تتلو عجب 2

من از اون آدمایی ام که مینویسم
نه اینکه نویسنده باشم ، مینویسم
حرفامو مینویسم
اما یه سری چیزا رو نمیشه نوشت
مثِ یه چیزی بینِ بغض و اشک
که تو میبینی ، ولی بقیه نباید ببیننش
چون چیزی که تو از توو میبینی آبیه
ولی وقتی مینویسیش قرمز میشه و
تو باید سبز باشی
من چقد راز توو این قلبمه
چقد دراز به دراز افتادم
چقد اسپاسم توو این بدنه
من چرا یخ کردم از توو از بیرون گرممه
چرا هی درد میاد رو دردمه
من چقد اشک ، پشتِ بغضمه
چقد غم ، زیر فیسِ تخسمه
من چرا شب که میشه وقتِ قرصمه
چرا زمین انقده بی رحمه *
عجب صبری طبیعت ساخته واسه ما
من ایوبِ زمانم و چشام خونه الآن هم
از آزادی بردیم و قفس خوبه برا من
خب کسیو اون بیرون که ندارم
عجب پسرا لاشی شدن ، دافا توو زرد
عجب حالی به حالیه سرم کافا گوزل
عجب گاون همه ، عجب اومد شاخا رو سر
عجب شبا بیدارم و روزا خواب آلود تر
عجب پسرا لاشی شدن ، دافا توو زرد
عجب حالی به حالیه سرم کافا گوزل
عجب گاون همه ، عجب اومد شاخا رو سر
عجب شبا بیدارم و روزا خواب آلود تر
میگفتم ، چیزی که از بیرون آبیه
ممکنه از توو قرمز باشه
مثلِ داستانِ رگ و خون
پس خیلی وقتا باید از بینِ دو تا گزینه
یا هر دوشو انتخاب کنی یا هیچکدوم
چون بدونِ هم معنی نمیدن و
چیزی که معنی نمیده همون بهتر که نباشه
من دیشب تا حالا پایِ دود بودم
دندونا بلیچ لازم
ما که ادعامون میشد میبینی اینیم
همه رو هم میزنیم 0-30 تازه
عجیب غریبه نه؟
شدیم یه جماعت بدبخت حیله حیله گر
بی ننه بابا فراری
عزیزا میرن و ما چشمِ دیدنِ همو نداریم
کمدت پُره ولی میخوای پیرهنِ منو دراری
عجیب خرابه نه ، اوضاعمون
فقط برایِ هم پُزامون و
وقتِ غم تنهاییم
فقط هم میدونی موقع تخته نرد همراهییم
پشتِ هم دشمنیم
توو این وضعیت دیگه نمیتونی فحش ندی
عجب فضائیه ، سرِ سفره هم میگی به عجب غذائیه
ولی پشتِ من میزنی
بترس اگه با آدم گشنه حرف میزدی
هممون هم گشنه ایم
یکی هم که سیره خب باید هم فحش بدیم
اونی که * میشینه پشتِ میز
میدونی بد بده حتی بنویسیش با خوشنویس
اونی که فحش نمیده ، حتما گشنه نیست
عجب رسومیه ، کمک اینجا نه فقط توو سوریه
تا غر هم بزنی میگن اه عجب سوسولیه
هممون هم * ، تو ولی کم نیار شده بالا بیاری پشت رینگ
عجب همه چی گرون شد
دیگه هیشکی شمال نی بیخودی
عجب دنیا هجوم آورد و ما
دریبل تریپ رونالدینیویی
عجب پسرا لاشی شدن ، دافا توو زرد
عجب حالی به حالیه سرم کافا گوزل
عجب گاون همه ، عجب اومد شاخا رو سر
عجب شبا بیدارم و روزا خواب آلود تر
با یه نگاه به جنگل و اتفاقاتش
میشه فهمید جهنم میتونست سبز باشه
مثلا کی؟ وقتی یه پلنگ داره پوزه یه کفتارو جر میده
حالا بماند که کشور سرسبز خودمون
خودش یه کوره ی آدم پزیه
پس ببین جهنم همیشه قرمز نیست
یه وقتا سبزه
وسط تابستون و جهنم زده قلبِ منو
وسطِ جمع یهو برو بیخود طفره نرو
تو جفتت پوچه اصاً کَف بزن
برو به * بگیر حرفِ منو
وسط تابستون و جهنم زده قلبِ منو
وسطِ جمع یهو برو بیخود طفره نرو
تو جفتت پوچه اصاً کَف بزن
برو به * بگیر حرفِ منو
یا بزن با ریتمِ هقهقت رو بیت
خرد و خاکشیر کن مطلبو
بزن * دورت یه سری ننه حرمله ی شل مذهبو
بزن با من * بجو که بریم مرحله بعد کلا من و تو
بزن با من تخمشو بکار که دراریم فردا یه گل از * و گوه
بزن با من فکشو زمین ، من میزنم ننشو *
تو فقط نگه دار چکشو همین
تو فقط رخِ لاتی بگیر ، برو زدنِ رگشو نبین
من خودم * دارم ، د چهل بار زده رگشو امیر
عجب بابا عجب ، آآآ عجب
عجب باروم نمیشه که با تو بدم
عجب من که خودمم تهش سایتو زدم
عجب میپرسی چرا همه تنم همش جر وا جره
خب میدونی پولی نی خب اگه این فایتو نرم
عجیب غریبه هم پشت سرم * میگی
هم میخوری از * من
جوون با پیرزن دختر بچه با پیرمرد
عجب این جهنمه بدجور به ما پیله کرد
عجیب غریبه نه این زندگی بی پدر
عجب هوائیه ، هی میشه تیره تر
اه عجب شبائیه
همه رفتن و باز ما موندیم و * خر
فقط هم *
عجیب فریبیه عاشقی
هممون قمار باز رو سایت تتل بت
به عجب ضریبیه
درسته این روزا فقط اسیریه
ولی یه روزی میسازم پاریس من از منجیلیه
عجب پسرا لاشی شدن ، دافا توو زرد
عجب حالی به حالیه سرم کافا گوزل
عجب گاون همه ، عجب اومد شاخا رو سر
عجب شبا بیدارم و روزا خواب آلود تر
خب ، همونطور که گفتم
چیزایی که بدونِ هم معنی نمیدن
بهتره جفتشون نباشن و خیلی وقتا باید
همه ی آبیا و قرمزا رو فراموش کنی
تا بتونی سبز بشی
گفتم که ، تا نتونی از کهنه هات دل بکنی
جدیدا به سراغت نمیان