سایت تتلو

متن آهنگ امیر تتلو فاز خونه

منم و هدفونم میخوام فقط چت کنم بعد به تو فک کنم میگی دیوونه شدم فک کنم
بذار بگن خله بذار بگن پره عقدس و رو الکله اصلا بذار برن همه از دورت
بذار تنها شی وقتشه سم پاشی یه سری باید برن آره سخته که کر باشی
تویی که میگفتی بی من یهو میمیری برو دوست دارم ببینم چطوری میری
چشمام اگه کاسه خونه واسه اونه که فاز هیچ جا نیست به غیر از فاز خونه
تو تا صبح چشات باز بمونه و این دیوونه واسه تو آواز بخونه باز یدونه
زندگی دروغه تو هم یه دروغی حتما حتی اگه مشکلاتم بسازن بروسلی از من
هنو دردو بروز میدم طعم شبو تو روز دیدم من
منم و یه حس بد که ندارم حتی حوصله بابا ننمو میخوام اصلا از همه بکنمو
منم و گوشیم همونکه خیلی وقته که هممون توشیم
میخواستی رومو کم کنی رفتم از رو گوشی
چشمام اگه کاسه خونه واسه اونه که فاز هیچ جا نیست به غیر از فاز خونه
تو تا صبح چشات باز بمونه و این دیوونه واسه تو آواز بخونه باز یدونه
منم و سیگار بیدار بیحال دورم دیوار بیکار
به امید دیدار انگار اینبار به امید دیدار اینبار بیمار
برو اصلا مشکلی نی برو فک نکن که فحشت میدیم
ما هرچی که پشتت میگیم تو روتم میگیم و نیستیم پشت گریم
اوضاع خوشگلی نی اصنم از رو گشنگی نی
تو هرچی که میخواستی رو داشتی نخواستی که روز خوش ببینی
چشمام اگه کاسه خونه واسه اونه که فاز هیچ جا نیست به غیر از فاز خونه
تو تا صبح چشات باز بمونه و این دیوونه واسه تو آواز بخونه باز یدونه