سایت تتلو

متن آهنگ امیر تتلو منم با نداریم

منو تو با همو خوش
بخاطرم میجنگی با غمو فحش
اون لبخندت آهمو کشت
میده مهربونیات آدمو رشد
منو تو ماهی و تُنگ
بی تو دنیام پُره سیاهی و گُنگ
تو هنوز داری کُپُن
بیا که تاریک و بن بسته دل کاری بکن
بیا یه کاری بکن
منم با نداریم همه غماتو میخرم
بحثی اصن نداریم ما دوتا کنار هم
همیشه برقراریم ما دوتا برای هم
نمیشه رگ نذاریم (نه نمیشه رگ نذاریم)
منم که با نداریم همه غماتو میخرم
بحثی اصن نداریم ما دوتا کنار هم
همیشه برقراریم ما دوتا برای هم
نمیشه رگ نذاریم
محبوب من (محبوب من)
عشق محجوب من (عشق محجوب من)
انقده خوبی که هر کاری کنی
جفت چشام مجذوبتن (جفت چشام مجذوبتن)
ممنونتم (ممنونتم)
مرسی ممنونتم (مرسی ممنونتم)
انقده وصلی تو با من انگا همخونِتم، جونتم
(انگا همخونِتم)
با همه سختیا تو تا ته موندی
به منه سر به هوا عشقو فهموندی
بد قلقی کردم تو بهم خندیدی
تو اوج تاریکی ماهو تو من دیدی
منم با نداریم همه غماتو میخرم
بحثی اصن نداریم ما دوتا کنار هم
همیشه برقراریم ما دوتا برای هم
نمیشه رگ نذاریم (نه نمیشه رگ نذاریم)
منم که با نداریم همه غماتو میخرم
بحثی اصن نداریم ما دوتا کنار هم
همیشه برقراریم ما دوتا برای هم
نمیشه رگ نذاریم