سایت تتلو

متن آهنگ امیر تتلو من دلم پاکه

من دیدم رفتنِ تو با اون و رسید به گوشم حرفاتون، اینم از عکساتون
آره دیدم که با هم خوبین و رفتم ، خدا به همراتون، دستِ حق باتون
تا فهمیدم که با اون شادی، گفتم برو آزادی، تو حزبِ بادی
خیلی سخت بود ولی این دوروییارو مرسی یاد دادی
من دلم پاکه، طاقت میارم ولی آخه تا کِی؟!
تا کِی؟!
دهنم قُرصه من چیزی نمیگم تا کسی نپرسه
نپرسه!
من دلم پاکه ، طاقت میارم ولی آخه تا کِی؟!
تا کِی؟!
دهنم قُرصه من چیزی نمیگم تا کسی نپرسه
من دلم پاکه، میمونم ساکت، ولی خُب بعضی شبا بدجوری غمناکه
خوب میدونم که، آخرش خاکه، ولی کارنامه گرفتنش خطرناکه
من دیدم حرکتای دوستارو، از دشمنا دوست نارو، دشمنا دوست نارو
من بستم خودمو به همین میزو، به شب و روز کارو، مثله یه پادو
تا فهمیدم که تَش اینجا نیست، گفتن که نشین جا نیست، باشه تَش اینجا نی
خیلی پس دادم امتحانایی که جوابِ مسئلش هیچ جا نیست
من دلم پاکه، طاقت میارم ولی آخه تا کِی؟!
تا کِی؟!
دهنم قُرصه من چیزی نمیگم تا کسی نپرسه
من دلم پاکه، طاقت میارم ولی آخه تا کِی؟!
تا کِی؟!
دهنم قُرصه من چیزی نمیگم تا کسی نپرسه
نپرسه!
من دلم پاکه، طاقت میارم ولی آخه تا کِی؟!
تا کِی؟!