سایت تتلو

متن آهنگ امیر تتلو میرم

حاجی اون پرده رو بکش نور ساییدمون
تنها کلِ روزای هفتم
همه درد و دلام موند لایِ دفتر
اگه منو دیدی بهم لبخند بزن
شاید کیفم بشه کوک با یه لبخند
دنبالِ من نیا ، میخوام درِ خونه رو تو سرما ببندم
الافِ همه بشو الافِ من نه
نگو دوسم داری اندازه قبلا
من میخواستم موندنی بشم
ولی رفتم با همه ی اخلاقِ گَندم
رفتم ، منو امروز نفهمیدن
رفتم شاید فردا بفهمن
تویِ زندگی شانسم بد نبود
ولی شانس میوردم از مایه کمتر
جز چهار نفر هیچ چیز نداشتم
عشقِ تو قلبمو سرمایه کردم
ولی رُک بگم زمین خوردم
خُرد شدم نبین غُدم
منو خودی زد رفیق
کاش میشد بگم أ حریف خوردم
رفتم ، من دیگه رفتم
ورقا خط میخورن از زیرِ دستم
نگرانم نباش ، به نفعمه برم
چون واقعا دیگه داره رد میده مغزم
میرم ، من اصاً همین الآن میرم
میرم ، برنمیگردم دیگه هم
میرم ، عوضی همین الآن میرم
میرم ، برنمیگردم دیگه هم
صبح شده باز کنتور ما
آمپر سوزوند و شل شده پام
ریه پُر دود شش پُر آه
زیرِ دوش تنها و شُر شر آب
دزد و گدا بغض و چرا
پُر ساقی پارک و سُر سُره ها
جایی واسه بچگیام نی
کم آوردیم و بد غلدره راه
میرم ولی فکرش هم نکن
درِ قلبمو گِل بگیری
میرم جایی که پله ای نی
همه تو یه خط تو یه جلدِ دینی
یه جایی که شاه میده دل به بی بی
میرم ولی یادت بمونه
تو هم تویِ شب چله میری
تو هم دوس داری ول بمیری
آزاد مثِ مغزِ گو*یدت
میرم ولی حبسِ تو سینت
نفس تا برگردم بدون
بی من نمیزنه نبضِ پوسیدت
رفتم ، من دیگه رفتم
شدم یه مار افعیِ خفن
ببخش اگه فازِ خوب نداشت
ببخش اگه منفیِ حرفم
میرم ، عوضی همین الآن میرم
میرم ، برنمیگردم دیگه هم
تنها نمون بعدِ رفتنِ من
تنهایی یعنی شبِ اول قبر
نمیخواستم دورم خلوت باشه
ولی امروز میخوام واسه همه شم غدغن
نه که فکر کنی زدم به برق
گهگاهی تنگ میشه منم دلم
اما زندگی کلاغ پَره
قانونش هم میگه پرنده پَر
ولی وقتی هنوز همین حسو به طرف داری
فقط اولش میاد به نظر عالی
اگه از من بپرسی تنهایی یعنی جایِ یه نفر خالی
همونی که نمیتونه اشکتو ببینه
رفیق اونیه که دستتو بگیره
نه اونایی که آدمو ببرن پایین
فکرم باهاته برم هر جایی
رفتم ، من دیگه رفتم
ورقا خط میخورن از زیرِ دستم
نگرانم نباش ، به نفعمه برم
چون واقعا دیگه داره رد میده مغزم
رفتم ، رفتم
من دیگه رفتم
میرم ، من اصاً همین الآن میرم
میرم ، برنمیگردم دیگه هم
میرم ، عوضی همین الآن میرم
میرم ، برنمیگردم دیگه هم