سایت تتلو

متن آهنگ امیر تتلو میمیری *** نگی

این یکیو تو مسجد گوش کن بعضی وقتا همه چی قرمزه
مثل هتریک پرسپولیس اما بعدش همه چی آبیه مثل سومی استقلال
پریروز به خودم یه چک زدم که پاشو اس ام اس هاتم نخونده زدم همه رو پاک شد
چون موندنت فرقی نداره آ تو ازت چیزی نمونده یه نگاه وحشی انگار حتی همه موهاتو سوزونده ا
آهان یه دهن پر سیاهی رنگ لباتو پرونده هه یه بغل پر تباهی رو تو مهره حذف و کوبونده
من به فکر ساختن تو فکر خود زنی میمیری ** نگی میمیری پز ندی
ولی میدونی یه کدنی این رابطه خورد زمین من خودم دردسرم توام خود معظلی شدی
عوضی منزوی که همه جا یه گه زدی ولی من نبودش مزدم این برو فراموشم کن همین
من فکر ساختنم تو فکر خود زنی میمیری ** نگی میمیری ** نگی
دیسک کمر زد بیرون انگار باز لگنم جا خورده شست پام تیر میکشه یادم میره آکورده
همه خونه بی روحه رنگ پرده هام مرده مغزم کم اورده دلم ضربه ها خورده
دنده هام تیر میکشه دلیلشو میدونی خب تو همیشه بیرونی برمیگردی میزونی
هیز هستی هیز بودی میریزی تو من هرچی هرزه که بیرون دیدی بعد گیر به اینو اون میدی
شدی از بغلم ترد شدی سرد و شدم سرد شدم دور و پر از درد چشای تو پرم کرد
شدم خسته شدم منگ میشم مست و میرم جنگ پره از حرفو کنایه ام پر از پوچی و نیرنگ
شدی عوضی منزوی که همه جا یه گه زدی ولی من نبودش مزدم این برو فراموشم کن همین
من به فکر ساختنم تو فکر خود زنی میمیری ** نگی میمیری ** نگی
زر نزن من ک*رم تو این داوری آقا شما هنوز فکر میکنی گنگی جان من
خب اگه اینجوریه که اوکی زر نزنی نمیگن لالای
پر شهوت پر دود و بهش پا دادی تو فقط آره واسه گل خوب و مد روز و
همش آدم اضافه دورت بود و فقط دیدی تو امروز و
ندیدی گرگتونو شکوندی هر دوتامونو نمیخوامت جمعش کن این بدن درب و داغون و
نمیفهمی تو معنی وفا و سرو سامونو
من با تو پر استرس و ناله و اسپاس من نزاشتی آبرو و حاله و حس واسم
با تو پر سنگینی ام نامید و تارم با تو پر از شک و دروغ با تو چت و پاره ام
میمیری ** نگی میمیری زر نزنی تو نمیتونی تز ندی میمیری گوه نخوری
نمیشه فضول نباشی به زندگیم زل زدی هر موقع بازیت دادیم تو خودمونو دور زدی
میمیری ** نگی میمیری رو مخ نری تو از همه رو مخ تری مفسد مخبری
میمیری ** نگی میمیری ** نگی اره میمیری ** نگی
پس عرقو میریزم تو شیشه خوشگله
شدی عوضی منزوی که همه جا یه گه زدی ولی من نبودش مزدم این برو فراموشم کن همین
من به فکر ساختنم تو فکر خودزنی میمیری ** نگی میمیری کس نگی