سایت تتلو

متن آهنگ امیر تتلو نصف شب

یک یک دو دو هشت
نصف شب ، میرسم به تهش
نصف شب بی من درد داره دلت
این حال من هم ربط داره بهت
نصف شب میدونی فرق داره بهت
میگم دوریم میکنه در واقع لهت
نصف شب بی من درد داره دلت
این حال من هم ربط داره بهت
نصف شب میدونی فرق داره بهت
میگم دوریم میکنه در واقع لهت
نصف شب میکنه گوش هات داغ
خونه استرس انگار تووش دادگاهست
انگار من جلو قاضی قندون پرت کردم و
رسیده به نقطه جوش آقا
نصف شب انگاری پرونده ام سیاهست
لبخندم بی روح مگه من قلبم چی خواست
به جز یکی که پر و درسته
شونم رو بماله بگه برو درسته
نصف شب همه به * میشن
ولی ، خب پره زیرم بی شک
نصف شب من یکم گیر هم میشم
ولی هر جوری بود پیچید بی رحم دیشب
نصف شب نمیشینم پای حرفی
تا صبح سجده تخلیه بار منفی
نصف شب میشینم تاسف میخورم
که چطور تو بی * رفتی
نصف شب مثل مار افعی
توو سوراخ قرنطینه * خار تفریح
نصف شب تا چشم هام رو میبندم هستی و
تا باز میکنم تو دوباره رفتی
نصف شب باز من توو عمق تاریکی منتظر نور
صبح میشه این شب ، باز میشه این در
نصف شب مثل خورشید شدن
تا صبح این تن من داغ میشه بیشتر
نصف شب بی من درد داره دلت
این حال من هم ربط داره بهت
نصف شب میدونی فرق داره بهت
میگم دوریم میکنه در واقع لهت
نصف شب بی من درد داره دلت
این حال من هم ربط داره بهت
نصف شب میدونی فرق داره بهت
میگم دوریم میکنه در واقع لهت
دلم خورد و خاکشیره شب هام
من از مردم به دورم و بگو ولم کنن بی پدر ها
تو هم بزار برو از این فاز تیره در بیا نصف شب
من قاطی رفیق هامم ولی جمع ، جمع *
من خود لوسیفر رو اصلا فر دادم
هر چی لوسی * دورم
دیگه دوست ندارم تا خودم رو
توو بغل تو ولو کنم
نصف شب میچینم هی
تیکه هام رو جلو خودم
نصف شب میشینم پلن میچینم
که بیام * بیام درو کنم
نصف شب میشینم اینجا تنها بی تو
تو بگو چطوری میگذریم تنهایی بی تو
نصف شب میشه درد و بلا بی تو
میس میکنم ناز کردن مو های طلاییت رو
نصف شب من و تو کف همیم
بی تو من چی میخوام آخه از کف زمین
نصف شب خودم رو انقدر بالا میبینم
که تو هم از پایین برام کف بزنی
من بشم خر سوار شه دخترم روم
یه بار ببینم رفتار ها باهام محترم بود
من روو این موزیک قفلم هر روز
ولی پولش رو نمیدن و خب مفتن هنوز
آره خب ، حاجیت * خار گل رو
ماره ، مار تر از مارکوپولو
آره خون ببینم خونخوار میشم
ولی کاری ندارمش مال تو رو
آه ، دید ، عین خونه ننه این ها
زیپ ، کشیدم روی دهنم ولی
هنوز یه خفن بینام
من هر جایی میرم زیر ذره بین هام
نصف شب نبود تو گرد غم رو پاشید توو چشم هامون
نصف شب زد به سرم مثل خودت * بشم
کاشکی میشد تو هم لااقل من رو دوست داشتی یکم
کاشکی میشد تو هم لااقل من رو دوست داشتی یکم
نصف شب زد به سرم مثل خودت * بشم
نصف شب بی من درد داره دلت
این حال من هم ربط داره بهت