سایت تتلو

متن آهنگ امیر تتلو ننگ به نیرنگ تو

تا حالا از دیوار برزخ جهنمو دیدی؟
آقا شما هم میری گل بگیری
یه دو تا هم واسه ما بگیر
ندیدی
یعنی واقعا ندیدی
توی این شهر قشنگ تر از تو نیست
جذابی و ترسناک تر از پلیس
شکلاتی خوشمزه تر از تو نیست
دلم میخواد بزنم تن تو لیس
ای ننگ به نیرنگ تو باز شده دلتنگ تو
انقده خوبی و جذاب که شدم منگ تو
ننگ به نیرنگ تو آخ لب خوشرنگ تو
انقد خوبی و گیرا که شدم منگ تو
عوضی حسن بابا
اینجا رو گشتم نبوده مثت
اونجا رو گشتم نیست
حالا اینطوری اونطوری هر طوری باشی ادا اطوارات بیست
واست اینوری میامو اونوری میرم هر وری اصن میکس
اینجوری اونجوری فرقی نداره همه جوره تک فیکس
هه
ای ننگ به نیرنگ تو باز شده دلتنگ تو
نگرانتم میزنم به سینه سنگ تو
ننگ به نیرنگ تو آخ لب خوشرنگ تو
انقد خوبی و گیرا که شدم منگ تو
مُو بازم مست کردُم
آره مُو دلُم خواست که مست کنُم از قصد کردُم
مُو میخوام گیج برُم میخورُم از هر دو
تو هم هرچی میخوای مصرف کن
هم دود داریم هم هست الکل
همه چی مسخرست در کل
هه
آخ مُو دلُم ریشه کو این
کجا رفت؟ زید مونو ندیدی؟
مُو میخوام کینگ بشُم که بشینُم پیشِ کوئین
اونم عاشق میشه ما خودمون پیشگوئیم
کفِ دستتو بده فالت بگیُرم
قر تو کمر رختم باز
یهو بده بالا پایین انگار افتادی تو دست انداز
مُو دلُم پرنده اما چهره غلط انداز
هرچی بریزی هستم باز
مُو میخوام شاباش بدُم تو بکن پس انداز
من اصن کاری ندارم قمارو تو بُردی
من اصن گیاه خوارم چلو کبابو تو خوردی
تو اصن بروسلی تو بزن بهادر
ولی بهادر دیگه رو بورس نی
نه
ما نوک حمله شما دفاع اتوبوسی
ما اصن تراکتور شما پرسپولیس ولی تو قوطی
ما اصن عرق سگی شما ابسولوتی
آقا ما هنوزوم نفهمیدوم شما جدی فک کردی گنگی
جدی!
جوجه مریض
ای ننگ به نیرنگ تو باز شده دلتنگ تو
نگرانتم میزنم به سینه سنگ تو
ننگ به نیرنگ تو آخ لب خوشرنگ تو
انقد خوبی و گیرا که شدم منگ تو
ننگ به نیرنگ تو
تخته شیلنگ جنگ تو
آقا ببر ما رو ول کرد
شما ما رو ول نمیکنین
مرگ بر آمریکا
آمریکا مرگ به نیرنگ تو
خون جوانان ما میچکد از چنگ تو
مرگ بر آمریکا
آمریکا یه همچین چیزی
رئیس جمهورمون تو کو*ت کرد