سایت تتلو

متن آهنگ امیر تتلو پازل

آآ، 11228
من، یه پازل که در حال تکمیل شدنه
تو، باید دنبال تیکه هات بگردی
من و تو واسه هم وقت نداریم
من همونم که تا قبل بودنت
هیچموقع وا نمیداد
حالا نبودنت چرا خوار مخو داره *
خوار مخو …
تو که هستی پیشِ من
شبم حتی ماه نمیخواد
نه
نمیفهمم که چی شده دلت با من راه نمیاد
نمیدونم که تو چته نمیدونم دلم یه تیکش کجاست
نمیدونم توو چه شهری ام اصا
چرا خنده اَ این شهر جداست
هه
نمیدونم چه مرگمه، نمیفهمم چی تنمه حتی
ولی هنو رو پام و گنگ، میبینی که بازه کتام
پازل پازل پازل پازل
کنارِ همن که میشن یه فاز تازه
ذره ذره نورن که با هم میشن یه ماه کامل واضح
تیکه تیکه تیکه آسفالته که میتونه
به هم بچسبه راه بسازه
اونی که مالِ مائه سختیش باهاشه
حق یه زخم باز بازه
پازل پازل پازل پازل
کنارِ همن که میشن یه فاز تازه
ذره ذره نورن که با هم میشن یه ماه کامل واضح
تیکه تیکه تیکه آسفالته که میتونه
به هم بچسبه راه بسازه
اونی که مالِ مائه سختیش باهاشه
حق یه زخم باز بازه
معراجیش کن
در عالم هستی من وجود ندارد
ما تنها ما میشناسیم
من، ذره ای ناتوان است در طوفان کهکشان و تو
ذره نادان در دریای کیهان
ما کشتی و – من، تنها پارو و تو فقط دیوار
من اون خاموشی کامل
من اون خرد شدن دائم
همه راضین از پوچی
به این کور شدنه قانع
همه توو خودشون گیرن
نیازی هم نی به مانع
همه با خودشون قهرن و
اخم، آره اخم همین یه نشانه
همه از همه چی دلگیرن و
فقط خون رو زمین به چشامه
همه از همه چی سردن و
اشک دلیل شعرامه
پازل پازل پازل پازل
کنارِ همن که میشن یه فاز تازه
ذره ذره نورن که با هم میشن یه ماه کامل واضح
تیکه تیکه تیکه آسفالته که میتونه
به هم بچسبه راه بسازه
اونی که مالِ مائه سختیش باهاشه
حق یه زخم باز بازه
پازل پازل پازل پازل
کنارِ همن که میشن یه فاز تازه
ذره ذره نورن که با هم میشن یه ماه کامل واضح
تیکه تیکه تیکه آسفالته که میتونه
به هم بچسبه راه بسازه
اونی که مالِ مائه سختیش باهاشه
حق یه زخم باز بازه
حق هر آدمی به اندازه زخمای رو تنشه
حق بیشتر را درد و زخم و صبر بیشتر لازم است
بیشتر لازم است …
تامام

متن آهنگ پازل Puzzle امیر تتلو 2023 از آلبوم کصمص!
Tataloo Puzzle Lyrics Kosmos Album 2023