سایت تتلو

متن آهنگ امیر تتلو گدایی

یک یک دو دو هشت
گدایی کردن فقط دست دراز کردن و پول خواستن از مردم نیست
بعضی وقت ها بعضی آدم ها محبت رو گدایی میکنن
عشق رو گدایی میکنن ، آغوش رو گدای میکنن
گدایی کردمت تو بغل غریبه ها
گدایی کردمت از وسط دریده ها
گدایی کردمت تو این فاز عجیب راه
گدایی کردم شبیه شب تو ام شبیه ماه
آره من تو بغل این و اون دنبال بوی تو ام
حسرت نور کم و سیاهی موی بلند
من جز اون فدایی عاشق های هر روز تو ام
تو دائما خامم بکن منم تو رو بوست کنم
تو واسه من قشنگ تری از همه پدیده ها
تو واسه من زیبا تر از قبل بهتر از غریبه ها
ولی گذاشتی که همش تو رو گدایی بکنم
از این و اون ، تو خواستی که اینجور * دورم
تو خواستی که اینجوری شم ، منی که درگیرت شدم
زشته خودم داغون بشم و بکنم پیرت تو رو هم
میگی که انسانیته با همه راحتی اما
زشته به طبیعت قسم همه بخوان * کنن
تو مثل رقص گل سرخی رو باد
من مثل خارم رو ساقه اون هم زیاد زیاد
آره من دورم ولی می ارزه خب بزار پاهات تا هرجا میاد بیاد
تو مثل خواب خوب فانتزی ای ولی من کابوس غم
بس آدم ها همه جا * مال و پا بوستن
بس که دست برد میزنن به حرارت فانوس من
به گدایی میوفتم خب منی که ناموستم
تا وقتی واست کم نزارن
تا وقتی احتیاج نداشته باشی
که به گدایی نمیوفتی
گدایی عیب هست
اما عیب اونی که گدایی میکنه
عیب اونیه که باعث شده به گدایی بیوفتی
همش تو خونه پای زهر ماری و
کنسل حتی سفر کاری
شده که زده از تخت خواب شی و
از استرس تو جات شب بشاشی
همش بغض ، همش درد
فقط افت ، عقب گرد
گذشتم از همه این آدم های دور و بر من ردی بی عار
شدم عین مار توی سوراخ و روی انگشت هام زردی سیگار
از وقتی رفتی خب تنهام ، ناهارم رو هم سرد میخورم
ولی دل تنگ میشم هدفون تو گوش تو خیابون نرم میدوَم
سیگار رو میخوام ترک کنم نسخ میشم گرم میکنم
بی قرار میشم سوزن میخورم جا تتو هام درد میکنن
من باز با خودم تنها هرکی از یه وری میره
عین یه * که هر جا میشینه هر کی باهاش یه وری میره
انقدر سنگین و لشم که نداره طاقت وزن کلش رو بدن
رو هم فاز بد دارم عین دختری که تازه * رو زدن
از همه این شهر ، بد جوی عنم میگیره
این ها انقدر * ان که تا میام — از خنده ام میمیرم
دنبال یکی ام که برام صبحونه و نهار رو بگم بزاره
شام رو اصلا یادم بره از بس که کارش خنده داره
دنبال یکی ام که بشه دو کلوم حرف باهاش زد
نه مثل تو عجول حاضر جواب و همه رفتار هاش بد
یکی که بنویسم از چشم هاش
که من رو تا ته دنیا می بره
بگه یه شعر جدید که از این دود و دم رنگی تره
یکی که به مراتب از تو خب سنگین تره
یکی که دیونه بازی هام رو عاشقشه
قبل خواب زود تر ازم قشنگ بره حاضر بشه
یکی که بخشیدن آسونشه
با حرف هاش دل من آروم بشه
تو مثل رقص گل سرخی رو باد
من مثل خارم رو ساقه اون هم زیاد زیاد
آره من دورم ولی می ارزه خب بزار پاهات تا هرجا میاد بیاد
تو مثل خواب خوب فانتزی ای ولی من کابوس غم
بس آدم ها همه جا * مال و پا بوستن
بس که دست برد میزنن به حرارت فانوس من
به گدایی میوفتم خب منی که ناموستم
به به ، ویالون رو
کمک کردن خوبه اما کمک بی جا گدا پروریه
خیلی از آدم های موفق
چون بهشون کمک نشده
یاد گرفتن که موفق بشن
مثل من
گدایی میکنی محرز من رو
گدایی میکنی تو هم یه روز
تو که میخوای بسوزی به آتیش خودم بسوز
اون چشم های هرزت رو به چشم های خودم بدوز
گدایی میکنی یه ثانیه بوی من رو بالاخره
میفهمی آخرش این عاشقی چقدر بده
آره میفهمی نگاهت چه ضربه ای به من زده
معذرت خواهی همون گدایی یه نفره
تو مثل رقص گل سرخی رو باد
من مثل خارم رو ساقه اون هم زیاد زیاد
آره من دورم ولی می ارزه خب بزار پاهات تا هرجا میاد بیاد
تو مثل خواب خوب فانتزی ای ولی من کابوس غم
بس آدم ها همه جا * مال و پا بوستن
بس که دست برد میزنن به حرارت فانوس من
به گدایی میوفتم خب منی که ناموستم