سایت تتلو

متن آهنگ امیر تتلو دیشب

آآ، 11228
باز رسیدم به تهش
دیشب، به این فکر کردم که
چقد میتونیم هم دیگه رو خرد کنیم
چقد، چقد کوچیک
چقد کوچیک
دوباره نشستیم دور از هم
من که اَ تو بریدم دیگه
تو هم بد اعصابت خرد از من
نه، من دیگه مَردم درست
نه، تو به اون صورت زن
ریدیم تو فرکانس هم
اتمسفر شده کدورت عن
عه، زدی تو خز مز و پاشید
هر چی ساختم با یه مشت احمق و لاشی
کاش یه کم لیاقتمو داشتی
یا که یادم میرفتش توئه عنترو کاشکی
من عینِ تو کونم نخوارید
سرم به کارم بود و بس
تو تنهای چیزیت که سر بودش
از همه کارت بود و هست
مهم صداقته و تو هیچ نشونی از اون نداری
سوراخ فقط جلو که نیست ببین
از کجا معلوم از کون ندادی
دیشب تو نمیدونی چقد هواتو کرده بودم
دیشبم نمیدونی پُر عربده و نعره بود بد
دیشب بدجور نبودت، منو کله پا و سرنگون کرد
دیشب چقد عصبی بودم، چقد داغون منِ خونسرد
دیشب تو نمیدونی چقد هواتو کرده بودم
دیشبم نمیدونی پُر عربده و نعره بود بد
دیشب بدجوری نبودت، منو کله پا و سرنگون کرد
دیشب چقد عصبی بودم، چقد داغون منِ خونسرد
دیشب بعد یه حس خفگی و
یه بگایی و نسخی شدید اَ نبودت
آخرش نشستم با خودم به صحبت کردن
به خودم توپیدم
دیشب نشستم به خودم فهموندم
دیشب، نشستم به خودم گفتم که
نشستم به خودم گفتم که
دیشب توو آینه به خودم گفتم که…
تو واسش هر کاری کردی
چشتو رو همه بستی
ولی دنبال تنوع بود و رفت
اون یه فرشته نمیخواست
دلتو بازیچه کرد و اون دنبال تمسخر بود و هست
تو ازش اسطوره ساختی تو خیالت
ولی انگار اون یه دریا داره قلبش پُر ماهیای رنگی
تو چقد ساده بودی گریه میکردی واسه دردش
دیشب تو نمیدونی چقد هواتو کرده بودم
دیشبم نمیدونی پُر عربده و نعره بود بد
دیشب بدجور نبودت، منو کله پا و سرنگون کرد
دیشب چقد عصبی بودم، چقد داغون منِ خونسرد
دیشب تو نمیدونی چقد هواتو کرده بودم
دیشبم نمیدونی پُر عربده و نعره بود بد
دیشب بدجوری نبودت، منو کله پا و سرنگون کرد
دیشب چقد عصبی بودم، چقد داغون منِ خونسرد
دیشب میتونستم کار دست خودم بدم
میتونست نبودت کار دستم بده
میتونست نبودت یه کارد دستم بده
اما، من بازم رو پام وایسادم، تنهایی
بله، تنهایی
هر کی اومد راهمو تووش موند
ابر تیره ی خیالت ماهمو پوشوند
قلب من ساز شد فاز بعد تو روش خوند
دلِ من خوابه همش صبح خروس خون
ولی چشام بازه و تووش خون
این روزا همه چی تعطیل، مخ ولی تعطیل تره
هر روزت داره بد میگذره
اینم صبح عاشقه شب میپره
هر کی از راه رسید فقط پدرسگ میکَنه
بغل و بوس کمه چَک بیشتره
منم میخوام تنها باشم ولی، هر آدمی تک میشکنه
اما باید تنها باشی تا، اوضاع با شک پیش نره
یه کمی شادی لازمه، این زندگی تفریحش کمه
همه فقط فضول توو کارِ هم
هر کی یه جور تفتیش گره
دیشب تو نمیدونی چقد هواتو کرده بودم
دیشبم نمیدونی پُر عربده و نعره بود بد
دیشب بدجور نبودت، منو کله پا و سرنگون کرد
دیشب چقد عصبی بودم، چقد داغون منِ خونسرد
دیشب تو نمیدونی چقد هواتو کرده بودم
دیشبم نمیدونی پُر عربده و نعره بود بد
دیشب بدجوری نبودت، منو کله پا و سرنگون کرد
دیشب چقد عصبی بودم، چقد داغون منِ خونسرد
دیشب باز رسیدم به تهش
دیشب نزدیک بود کار دستِ خودم بدم
نبودت نزدیک بود یه کارد دست خودم بدم
یه کارد دست خودم بدم
دیشب میتونست نبودت کار دستم بده
بلکه همه چی تموم شه
اما باز، اما باز صبر کردم بتونی صدام کنی صاحب صبر