سایت تتلو

متن آهنگ امیر تتلو دوباره لش

آ انقده لش و لوش که تهران به
دوباره لش ، انقده خش و دود که صدام بگیره
دوباره لش رو کاناپه و قفلی رو طرحای فرش
دوباره رول و علف و دوباره حش
انگار رسیدم به تَهش
دوباره پخش لباسا توو اتاق و باید فقط بیخودی گشت
دوباره خسته از این دنیا که بیشتر شبیه به باغِ وحش
دوباره دراوردم عن گلُ دوباره چت منگ
دوباره من موندم و زیرسیگاری
و روزای یک رنگ
منم و این روزای انگل و
من و فقط صدای هم زدن چایی
از تو هم بریدم ای روزگار
که تو هم همش توو فکر فن زدن به مایی
منم و یه عالمه بن بست توو سرم
یه عالمه زخمِ گندست رو پرم
اینورم یه سرین خسته از دوییدن
پراز یه سری از مغز اونورهم
حالا ، شما بگو
بگو کی واست میگه لالایی شبا رو
بگو کی بالا تو رو حالا بیشتر آورد
بگو من حقمه بسازمت و تو بری و
هرکی ام بچه بود با ما ریش دراورد
بگو کی واست میگه لالایی شبا رو
بگو کی بالا تو رو حالا بیشتر آورد
بگو من حقمه بسازمت و تو بری و
هرکی ام بچه بود با ما ریش دراورد
تکست آهنگ امیر تتلو دوباره لش
دوباره لش ، انقده خش و دود که صدام بگیره
دوباره لش رو کاناپه و قفلی رو طرحای فرش
دوباره رول و علف و دوباره حش
انگار رسیدم به تَهش
دوباره پخش لباسا توو اتاق و باید فقط بیخودی گشت
دوباره خسته از این دنیا که بیشتر شبیه به باغِ وحش
بابا این درو انقد باز و بسته نکن دارم میخونم
چقدره دور زدنِ الکیِ توو خیابون
چقدره تکرار ، تکرار
چقدره من باید بشم همونی که تو بگی
چقدره اجبار ، اَه
چقدره قفلی زدن رو هم و فضولی
چقدره اصرار ، اصرار
چقدره من بدوئم و تو نبینی
چقدره انکار
من از این شهرِ وحشی خیلی ضربه خوردم
میدونی من انگار خیلی وقته مُردم
من اصاً به هیشکی هیچ حسی ندارم
میدونی این وضعیت خیلی سخته کلا
انقدره سنگینم که پیر شده قلبم توو من
انگاری یه وزنِ صد کیلویی کردن
هه انقدره بد شدم که ننم اومد رومو کردم اونور
دوباره لش ولو رو تخت ، دوباره درسای جلورو سخت
وقتی من خودم پرِ سنگینی و فکرم
چطور محبت کنم به تو اون وقت؟
دوباره همه حس و حالمون رفت دوباره
چشا قرمز حالمون بد
دوباره تا اومدیم یه کمی اوکی شیم
انگار یه جرقه ما رو از توو آسمون زد
دوباره لش ، انقده خش و دود که صدام بگیره
دوباره لش رو کاناپه و قفلی رو طرحای فرش
دوباره رول و علف و دوباره حش
انگار رسیدم به تَهش
دوباره پخش لباسا توو اتاق و باید فقط بیخودی گشت
دوباره خسته از این دنیا که بیشتر شبیه به باغِ وحش
بگو کی واست میگه لالایی شبارو
بگو کی بالا تو رو حالا بیشتر آورد
بگو من حقمه بسازمت و تو بری و
هرکی ام بچه بود با ما ریش دراورد
بگو کی واست میگه لالایی شبارو
بگو کی بالا تورو حالا بیشتر آورد
بگو من حقمه بسازمت و تو بری و
هرکی ام بچه بود با ما ریش دراورد
دوباره لش