سایت تتلو

متن آهنگ امیر تتلو انتظار

انتظار از عِشق قویتره
این یَعنی آدَم عاشق باشه مُمکنه نرسه
وَلی مُنتظر که باشه حَتما میرسه
مِثال بزنم ؟ مثالو ولش کن حَرفای ما ثابت شده اس
مُنتظر باش تا برسی
مُنتظرم خواب خوش ببینی جا کنم سَریع خودَمو توش
منتظرم خواب بَد ببینی بیدارت کنم
حاضِرم که پا به پات بسوزَمو دودم کنی
مُنتظرم بشی آتیش خودَمو سیگارت کنم
مُنتظرم دَریا بشی حَتی مَنو غرقم کنی
خوب تویی خُدا تویی دَوا تویی مَرحم تویی
مُنتظرم بیای منو بَغل کنی دَرکم کنی
سَرد شدَم گرمَم کنی طرد شدَم شهرم تویی
خوابی هِی چک میکنم که نَفس میکشی یا نه
نگرانتم هَمش حَتی تو که خوابی
خورشیدو کاری ندارم بگو بره گم شه اصلا
روز مَن شروع میشه هَرجا تو بتابی
” انتظار خودش یه دُنیای جُداست
انتظار میتونه واسه یه دُختر بَچه یه اتاق باشه و یه عَروسک
اینطوری که تو فکر میکنی اون داره بازیشو میکنه
اما اون مُنتظر بَغل ننه باباشه …
داره سَر خودِشو گرم میکنه و انتظار میکشه که برسَن
چرا ؟ چون ازشون انتظار داره
پس ببین انتظاره که دَلیل انتظاره
این زمستون حَتی از بَهار و از تابستونه
حَتی بَرام قشنگتره خُدا به سَر شاهده
ببین من اصلا تو مخیلاتمم نبود
اصلا انتظار نداشتم
آخه یکی مِثل تو کجا به مَن پا بده
انتظاری نی ازَت که فقط مال خودَم بشی
وَلی خُب بگو که بی تو زندگی کنم که چی ؟
انتظاری نی ازت که با مَن تا صُبح نخوابی
وَلی خُب بذار که مَن نگاهت کنم تا بُلند بشی
خوابی هِی چک میکنم که نَفس میکشی یا نه
نگرانتم هَمش حَتی تو که خوابی
خورشیدو کاری ندارم بگو بره گم شه اصلا
روز مَن شروع میشه هَرجا تو بتابی
دانلود آهنگ انتظار امیر تتلو
آ ، پیرو بَحث قبلی پَس انتظار یه بَچه از یه زَن و مَرد
یه پدر و مادر میسازه و انتظار یه هَوادار از یه آدَم یه قهرمان
پَس ببین انتظار هَمیشه هَم بد نیست
یه وَقتا خوبه یه وقتا خوبه
آ خورشیده مَن چشای توئه بله سَحر چشای توئه
ما زیاد داشتیم حالا دوری توهَم یه … ، بله
آدَم دوست داره جَهانو ول کنه تورو نگاهِت کنه ، بله
یه کام از لبات یه کام گله زندگی بی تو یه کار فوله ، بله
تیکه هامو از مَردم بگیر جَمع کن کنار خودت ، بله
تورو یکی بخواد داشته باشه باید چَهار تا بادیگار بکاره دورت
پَس بالایی و تو چشمی هَمش ، هَمه میخوان جاتو بگیرن
انقده خوبی که مَرگ اگه سَهمه ، مَن میخوام با تو بمیرم
انتظارو بالا میبری با کسی نِمیپری با ما میپری
هِی نگو کار داری بُرو تو از مُهمترین کارای منی
رفیق ننه بابای مَنی ننه بابای منی
خوابی هِی چک میکنم که نَفس میکشی یا نه
نگرانتم هَمش حَتی تو که خوابی
خورشیدو کاری ندارم بگو بره گم شه اصلا
روز مَن شروع میشه هَرجا تو بتابی
خوابی هِی چک میکنم که نَفس میکشی یا نه
نگرانتم هَمش حَتی تو که خوابی
خورشیدو کاری ندارم بگو بره گم شه اصلا
روز مَن شروع میشه هَرجا تو بتابی
آدَما با انتظار بی جا از هَم تو میتونن تو عِشق
پَس ببین انتظار از عِشق قوی تره
انتظار از عشق قوی تره
Tataloo Entezar Lyrics
تکست کامل بدون سانسور انتظار تتلو