سایت تتلو

متن آهنگ امیر تتلو من اولی نبودم ولی آخریشم

اگه بذاری من و با تنهاییام منم خوار همتونو تنها میگام!
من عین آرم شیطان یه گونیا لای پرگارای زشتم!