سایت تتلو

پخش آنلاین کیمیا موزیک ویدیو بزن و بکوب

Your browser doesn't support HTML5 video.

باز هواش زد به سرم که دلش رو ببرم
یواش یواش، آخ نگم براش
باز منو دیونگیش سر به زیر و سادگیش
ببین چطور میبره هوش و هواس
باز منو پارتی و رقص
منو اون دست تویه دست دلبریاش
با اون برق نگاش
منو دیوونه کرد تویه قلبم لونه کرد
یواش یواش دل میره براش
(اوووعه)
حالا بزن و بکوب
(اوووعه)
تو پایمی چه خوب
(اوووعه)
امشب تمومی نداره
(اوووعه)
حالا بزن و بکوب
(اوووعه)
تو پایمی چه خوب
(اوووعه)
بساط عاشقی به راهه
دلبری خوراکته همه جا تیتر تیپ امشبته
هواسم پرته کُلُهُم چشام توو کفته
این دلم پاپیچته بد جور فیریکو توو نخته
دست من نیست که به خاطر فاز و مود با حالته
(اوووعه)
حالا بزن و بکوب
(اوووعه)
تو پایمی چه خوب
(اوووعه)
امشب تمومی نداره
(اوووعه)
حالا بزن و بکوب
(اوووعه)
تو پایمی چه خوب
(اوووعه)
بساط عاشقی به راهه