سایت تتلو

متن نباشه رو دستت - ستین

دارم هوای مستی خوبه که تو پایه هستی
چشاتو رو من نبستی میدونی میخوامت
با تو فقط میچسبه شبا با بیداری سر شه
پیش تو فقط سحر شه میدونی میخوامت!
آره میدونی میخوامت
بدو بیا بشین ور دل من قید منو یهویی نزن
کی عاشق تره تو یا من نباشه رو دستت
غیرتی میشه سر تو این دلم محاله که بیخیال تو شم
جز نمیاد کسی به چشمم نباشه رو دستت
آره نباشه رو دستت!