سایت تتلو

متن پاشو با من برقص - اندی و دنیا دادرسان

آهنگ شاد و قشنگ اندی و دنیا دادرسان پاشو با من برقص
چی بهتر از اینکه تو هستی تو دنیام اینکه میفهمی من از تو چی میخوام