سایت تتلو

متن از این به بعد - باران

رسوندم به جایی که دلم صاف نشه با تو آتیش قلبم رسیده به این همه سردی
نه نه نه دیگه دل نمیبندم! نه نه نه واسه تو نمیجنگم!