سایت تتلو

متن به سمت فردای جهان - داریوش

بغض نکن!
ای سر زمین زخمی ای میهن رنج و بندگی کی قصه سکوتتو میخوای به تاریخ بگی؟
------------
دانلود آهنگ داریوش 1401 به سمت فردای جهان
Dariush Be Samte Fardaye Jahan Lyrics 🖤
به سمت فردا جدیدترین کار داریوش و ایرج جنتی عطایی