سایت تتلو

متن دکتر - ساسی

دکتر، جونِ دکتر
چرا هی میری دور دور
انقد داغِ بدنت میزنه هی بالا کنتور
دکتر، جونِ دکتر
بدو پیک مو پُر کن
شمام همین جور که میرقصی بدنتو شل کن، وای
حالا وقته قِر حالا، ساسی اومده که بری بالا
هر چقدر ناز کنی تهش مال منی مثه سریالا
همه تو دلیا همه خفنا، کارداشیان طوری بدنا
میگی چقدر بی ادبی، پس سلامتی بد دهنا
روحانی با برجامش، فدایِ اون اندامش
بدو بیا بغلم مهم نی چی میشه سر انجامش
دکتر، جونِ دکتر
چرا هی میری دور دور
انقد داغِ بدنت میزنه هی بالا کنتور
دکتر، جونِ دکتر
بدو پیک مو پُر کن
شمام همین جور که میرقصی بدنتو شل کن
میگی تویی تاجِ سرم هی، بابا خیلی نوکرم بِیب
شما کجا ما کجا، سلامتیت زدم سیک
آخ نداریم رو دستش، دلِ من عاشقه دستش
انقد خجالت نکش، خودت خوشگل تری از عکست
همه به خط شن (چرا؟) بالاست پرچم
من و یه تیمِ دیوونه که میترکونیم هر شب
حالا وقته قِر حالا، ساسی اومده که بری بالا
هر چقدر ناز کنی تهش مال منی مثه سریالا
دکتر، جونِ دکتر
چرا هی میری دور دور
انقد داغِ بدنت میزنه هی بالا کنتور
دکتر، جونِ دکتر
بدو پیک مو پُر کن
شمام همین جور که میرقصی بدن تو شل کن
سلام گلایِ تو خونه، محصلایِ نمونه
قول بدین که حرف های دکتر یادتون بمونه
مرسی، همیشه قبل خواب دو تا شات بزن و راحت بخواب
همیشه یادتون باشه اول اینستا بعد کتاب
تا وقتی بزرگ شدین قشنگ شدین ژِل زدین
تا وقتی پلنگ شدین و با بیست نفر رِل زدین
بهتون میگن دل ندین، بهتون میگن قِر ندین
میگن ساسی گوش نکنید، مهمونیا رو جر ندین
مَن بُرادِرز
دکی دکی هی، دکی دکی
دکی دکی هی، دکی دکی
دکی دکی هی