سایت تتلو

متن گریه در رگبار (غریبانه) - گوگوش

یاد یاران کن دردی درمان کن شهزاده ی عشق سر تا پا ایثار از آتش گذشت به خاطر بسپار...
یاد یاران کن
دردی درمان کن
تیشه ی فرهاد دلی دریا وار
شمعی روشن کن پای در دیوار سایه هامونو به خاطر بسپار بودن یعنی عشق غربت یعنی درد
ای درد کهنه از غربت برگرد شکل گریه نیست گریه زیر آب گریه در رگبار آوازم در باد از صدا افتاد
به خاطر بسپار...
بگو از مهتاب از فتح آفتاب
بی تو میترسم وقت سرودن با تو گل میده شهامت من
آهنگ جدید اعتراضی گوگوش گریه در رگبار (غریبانه) 1401
آهنگ گوگوش غریبانه برای شهریور 1401
Googoosh Gharibane Lyrics
Googoosh Gerye Dar Ragbar 2022