سایت تتلو

متن بی هوا - کارن فراهانی

بی قرارتم به کوه و جنگل و هوا بگو این دیوونه خورد زمین تا تو بری به آسمون تو تمام من شدی تمام من نرو بمون
بی هوا یه سر بزن به کنج خلوتم من هنوز عاشقم هنوز قلب من به فکرت دچاره نرو بمون
تو بگو چی موند ازم من که همه چیزمو دادم پای دلم