سایت تتلو

متن مدلمونه - شاهین لو و نیلی افشار

یه روز ترک یه روز ژرمن
میرسم از جت لَگ
همه این ها فِیمن و
کل تیممه امشب رو کیفن
بدین به من جانین کود
حالا بلو لیبل و حاجیت دوست
اینجا فقط یکی میاد هانی تو
اونم کیه، داداشتون شاهین لو
دارم میرم تلو تلو
دستم یه هایین کنه
یکی میاد جلو
یهو توهم یه بدن کایلی جنر
بده بره سریع یهویی
که سلیقه ما اینجا سلیقه تو نی که
میخوای باشی نمیشه گرونه
اینجا بازی نه اینجا زمینِ تو نی
جمع پر خوبه نیوفته الکل خونت
شهر رو ما زومه انقده کم شده سوژه
مدلمونه ، مدلمونه
مدلمونه ، مدلمونه
نداریم اینجا بد مست
منم سیسم یه ذره خستست
کریپتو بده کش هست
با ما دیل کنی بارت بستست
بگو با چی بالایی
سیاه سفید زدم دیبالایی
بجز ضد حال چیا داری
سرم درد گرفت بچه بیا پایین
سه تا خوردم این چهارمیمه
حاجیت میبنده کار رو میره
اینجا همه چشم ها خون
مثل دراکولا انگار هالووینه
دیگه کم کم ساعت و چهار همه رفتن
دیگه جمع خودیائه رسماً
شبو همه بیدارن و بتمن
جمع پر خوبه نیوفته الکل خونت
شهر رو ما زومه انقدر کم شده سوژه
مدلمونه ، مدلمونه
مدلمونه ، مدلمونه
جمع پر خوبه نیوفته الکل خونت
مدلمونه ، مدلمونه
مدلمونه ، مدلمونه
نیلی افشار مدلمونه