سایت تتلو

پخش آنلاین ستین شب بخیر (اجرای زنده)

Your browser doesn't support HTML5 video.

تو دل منی و تو دلتم من
اصن کو دل تنگم
من با همه تو اخم و
چشامو روی همه می بندم

نفس منی و ‌همه حسودن
مثه تو که نبودن
دل یکی و بردی
تو شدی عشق و همه وجودم

وای، بوی عطر تنت
کور بشه دشمنت
یه شب بدون شب بخیر من بخوابی، کشتمت

به دل نگیر اخممو
دوست داشتنای سختمو
بدون که داری قلبمو
بدون که داری قلبمو

به دل نگیر، عاشقم
ولی بلد نمیشم بگم
مهم اینه داریم همو
مهم اینه داریم همو

با دلبری و بی دلبری
از کل دنیا بهتری
من ماهُ خواستم نه ستاره

این بیشتر از رفاقته
یه وقفه یه ساعته
یه دنیا دلتنگی میاره

وای، بوی عطر تنت
کور بشه دشمنت
یه شب بدون شب بخیر من بخوابی، کشتمت

به دل نگیر اخممو
دوست داشتنای سختمو
بدون که داری قلبمو
بدون که داری قلبمو

به دل نگیر، عاشقم
ولی بلد نمیشم بگم
مهم اینه داریم همو
مهم اینه داریم هم

وای، بوی عطر تنت
کور بشه دشمنت
یه شب بدون شب بخیر من بخوابی، کشتمت

به دل نگیر اخممو
دوست داشتنای سختمو
بدون که داری قلبمو
بدون که داری قلبمو

به دل نگیر، عاشقم
ولی بلد نمیشم بگم
مهم اینه داریم همو
مهم اینه داریم هم