سایت تتلو

متن دلم تنگ میشه - سپهر خلسه و علی اردوان و هستی

این روزا همه واسم غریبه ان
میخوان خوبِ همو نبینن
اگه باشی فکرِ پریدن
میخوان بزننت زمین آره
دلم تنگ میشه دلم تنگ میشه اِی
دلم تنگ میشه دلم تنگ میشه اِی
دلم تنگ میشه دلم تنگ میشه اِی
من میخوام برگردم به قدیم آره
دلم تنگ میشه دلم تنگ میشه اِی
دلم تنگ میشه دلم تنگ میشه اِی
دلم تنگ میشه دلم تنگ میشه اِی
من میخوام برگردم به قدیم آره
میخوام برگردم به قدیما من
اونموقع ها که بودم یه کم هنوز شبیه آدم
وقتی که گرگ نشده بود هنوز طبیعتم
اون روزا یادم میاد به سختی من حقیقتاً اه
وقتی سپی نبود قاطیِ بت
تووی هر ناحیه چت، میکردم با هدفونم
فکرا توو سر قافیه شه، در بیاد باقی شهر
نمیخوام مثل همه زندگیم باز عادی بشه
من نیاز دارم به یه ماشین زمان
در برم از این لاشیه که حاشیه برام
نسازن، تووی تلشون نرم
شاید اشکال بوده باز از همشون نه من
لب تر کنم شهر رو هوائه
سخت بود نیومد ابرو خم آخه
آیندم داره صدام میزنه
کلی خاطره رو هم که باد میبره هِی
مُرد همه حالِ خوبم و
حس خوب بودن و
دیگه نمیده بهم کسی
از این آدما باید دست کشید
رویاهام پاره پوره ان و
نه دیگه راهِ دور نرو
بیا پیشِ من بشین
فقط میخوام من برگردم به قدیم
این همه بد بودین و حالا یکی من
اگه زمین خوب بود خدا اون بالا نمیرفت
ما توعونشو دادیم اونا جا ما رسیدن و
هر کی با ما بد بود حالا با هم رفیقن
دنبالِ حقیقته یه حس تووی سینم
دنیای با نقاب من بهشتشو دیدم
همه، فیکن و ادا ننه، بکن و خراب فقط
لب و دهنن، زمستون بی برف
باز یه منی که اهل این بازیا نیستم
من تنها میشم ولی با لاشیا تیم نه
میکِشم کنار تا شاکیا نیشخند بزنن
ولی یهو دیدی حاجیت All In کرد پَ
بذار اونم بره، اون که دیگه مالِ من نیست
شده روحم طلسم، چشام میشن دائما خیس
این روزا همه واسم غریبه ان
میخوان خوبِ همو نبینن
اگه باشی فکرِ پریدن
میخوان بزننت زمین آره
دلم تنگ میشه دلم تنگ میشه اِی
دلم تنگ میشه دلم تنگ میشه اِی
دلم تنگ میشه دلم تنگ میشه اِی
من میخوام برگردم به قدیم آره
دلم تنگ میشه دلم تنگ میشه اِی
دلم تنگ میشه دلم تنگ میشه اِی
دلم تنگ میشه دلم تنگ میشه اِی
من میخوام برگردم به قدیم آره