سایت تتلو

متن کارای بچگی - خلسه و ستین

هرکی از راه رسید دلمو شکست هرکی از راه رسید! یادش بخیر اون روزا خوب بود...
میخوام امشب جوری داغون بشم که پیدا نکنن فردا جعبه سیامو
من آشنا با روزگار سردم یه جفت جردن و کوچه های شهرم!
میخوام موهای رویامو ببافم
Khalse ft Satin 2022