سایت تتلو

متن جذاب - شادی KF

تو باشی همه چی خوبه قبوله
قبول هرچی تو بگی قبوله!
عزیز مهربون من تا آخرش بمون با من
جذاب قد بلند چشماتو روم نبند غم ها رو بیخیال با من فقط بخند
هی هی هی