سایت تتلو
Your browser doesn’t support HTML5 audio

متن خزون - سیاوش قمیشی

گل آویز ایوون شکوفه های گلدون
خزون میکنه میری سراغی نمیگیری
همه خاطره هامون غم و دلهره هامون
یه زندون نفس گیره همش روزای دلگیره
تو میری بی خبر منو دل دربدر
میمونیم پشت سر تو و شوق سفر
دل خوش باورم غرق خیاله
میمونه منتظر شاید دوباره
بره پاییزو سر شه ابر و بارون
شبا پر باشه از ماه و ستاره
تو میری بی خبر منو دل دربدر
میمونیم پشت سر تو و شوق سفر
گل آویز ایوون شکوفه های گلدون
خزون میکنه میری سراغی نمیگیری
همه خاطره هامون غم و دلهره هامون
یه زندون نفس گیره همش روزای دلگیره
تو میری بی خبر منو دل دربدر
میمونیم پشت سر تو و شوق سفر
متن آهنگ سیاوش قمیشی خزون
تکست lyrics سیاوش جدید خزون