سایت تتلو

متن قلک چشات - سیمین غانم

تو چشات آسمون و آفتاب و مهتاب می دیدم
زلفاتو شب می خره تا توی اون لونه كنه
مث من صد تا دلو عاشق و دیوونه كنه
تو اونی ، همونی
از تو قلك چشات
سكه های رنگارنگ
می ریزه روی هوا
با صدای خنده هات
می شه از ستاره پر
آسمون رو سیا
تو اونی ، همونی
تو همونی ، اگه شب قصه بگی
چشم بی خوابمو پر خواب می كنی
تو همونی ، اگه با من بمونی
منو از آرزو سیراب می كنی
تو اونی ، همونی
از تو قلك چشات
سكه های رنگارنگ
می ریزه روی هوا
با صدای خنده هات
می شه از ستاره پر
آسمون رو سیا
تو اونی ، همونی
آهنگ ایرانی قدیمی سیمین غانم
Simin Ghanem Iranian Oldies POP Music