سایت تتلو
Your browser doesn’t support HTML5 audio

متن تلخ - سوگند

نه نه من خسته ام از اینجا! نه نه بار رو بستم از اینجا!
دانلود آهنگ جدید سوگند و زخمی تلخ