سایت تتلو
Your browser doesn’t support HTML5 audio

متن تهران - سوگند

دوباره باز پاییز اومد و برگا رو چید
دوباره باز فصلِ سرده سرما رسید
دوباره باز، دوباره باز
یه حس عجیبی‌ داریم انگار که نمیرسیم
یه بار دیگه پلکات داره میگه
چشمات خواب و خمار، انگار داره میره
یه جای دیگه، قصه داره میگه
یه انتظارِ شدید، یه اشتباهِ دیگه
من بیخوابم بیخوابم بیخوابم، بیخوابم تهران
من بیدارن بیدارن بیدارن، بیدارن چشمام
من بیخوابم بیخوابم بیخوابم، بیخوابم تهران
من بیدارن بیدارن بیدارن، بیدارن چشمام
بهم نگو رسیده وقتِ تلخِ خدافظی‌
بهم نگو همینه تهش قِصه به کجا رسید
من دلم نمیخواد اصلاً برم از این خونه
کاش ساعت برمیگشت و پاییز نمیرسید
پَ بگو دوباره میمونی پیشم و
همه چی‌ دوباره خوب میشه
کاش میشد بم بگی‌ نگران نباشم
برمیگردم زود پیشت
اگه تو نباشی‌ نمیدونم اصلاً
این شبا چجوری صبح میشه
تو مثِ بارونی‌ اگه نباری
این باغچه یه روزی خشک میشه
من بیخوابم بیخوابم بیخوابم، بیخوابم تهران
من بیدارن بیدارن بیدارن، بیدارن چشمام
من بیخوابم بیخوابم بیخوابم، بیخوابم تهران
من بیدارن بیدارن بیدارن، بیدارن چشمام
Sogand Tehran Lyrics
تکست آهنگ تهران سوگند