سایت تتلو

متن چشم بسته - اکس بند (فیت وینک)

دوباره بازم سایه ها نامه هام با چشمام وای که باز
خیس میشن از اشکام ببین چه تنهام نمیتونی بیای پا به پام
نه
دوباره بازم ناله ها با صداش با نگاهش نفسهاش
آروم می کرد قلبمو ولی الان نمیگیره ردم و

دوباره تنها من، تو همه شبها مست
چی شدن قولات پس
فکره تو تو رویام هست
تو خیلی وقت زدی قیدمو

ببین هیچ عاشقی مجنونتر اَ من نی
ولی هیچ دیواری کوتاه تر از من نی
دوباره گریه تا دم صبح سر تو
دلم به تنهائی عادت نداره خب
الانم نبودنم دیگه برات عادی شد
زندگیت همون جوری که می خواستی شد
با این که گرفتی چند وقت قلبت
دلم دوباره میاد چشم بسته سمته تو

دوباره تنها من تو همه شهبا مست
چی شدن قولهات پس
فکر تو تو رویام هست
تو خیلی وقت زدی قیدمو

ببین دست خودم نیست بت فکر میکنم چندوقت یباری
بار اول که لب گرفتیمو رمانتیک داشت بارون میبارید
گفتی با منی چیزی کم نداری ه اما گذاشتی رفتی اصلا پیگیرم نبودی
الانم میگم مشتی سرحال هر شب مستو تو دیوار با همون که میگفتی دوستای معمولی
هی گذشتش اینهمه ماه چی شد پ اون همه گرفتی فال
قرار این بود که تو بمونی بام نه اینکه اینجوری منو بگای
انقده دل من پُره درونم گل و الکلِ هنوز هم توی این خونه همه جا عکسای توئه
حرف های دوستام به درک بزار بگن این پسره خله

دوباره تنها من تو همه شبا مست چی شدن قولات پس
فکر تو تو رویام هست تو خیلی وقته زدی قیدم و

دوباره بازم لا بلای شعرام که میای بی هوا
در میاری اشکمو دنبال نفسات کجارو نگشتمو