سایت تتلو

متن تمام آهنگ های XBand - XBand

این پیکو میرم بالا سلامتیت حالا چه چش و ابرویی آقا بپر با ما
این آقا تک خال این جمعه مگه نه بله بله
سر چشاش جنگه مگه نه بله بله
قربون اون راه رفتنت که هی میخوری تلو
وقتی خیلی مستی میشی تو بغل کی ولو
من میرم قربون تو میگی عاشقمی آره به جون تو
جایی نمیرم بدون تو من بلا گردون تو
آقا یه پیک ا این بیشتر برم بالا دیگه نمیام پایین
ولی سلامتی عشقم میزنم آقا شما چش مایی
باز یه شات میاره سمتم میگه عشقم بفرمایید
ببین من مستم نمیدونم کجام عینه آدم خولا اینم میگم لاتیش عشقی به مولا
این پیکو میرم بالا با ما نکن ا این کارا
شما بچه معروفی ما هم یکی از طرفدارات
این آقا معروفه این جمعه مگه نه بله له
عشقی من گنگه مگه نه بله بله
انقدر مستم که هرگز نشود باورتان می برای من نریزید جون مادرتان
اسنپی واسم بگیرید نتوانم تک روم دلبری فورا بیاید لب نهاند بر لبم
اینجوری اصلا نتوانم من با این عشق نهانم
یار اینجاست ولی حرفی نمیاید بر زبانم
ولی افسوس این پیک اخر مرا خار کرد
من نمیخواستم بنوشم دوستم اصرار کرد
ننگ بر تو وای بر من ابرومان رفت انقدر فک زدی اخر مه خوبان رفت